Förhållningssätt för att förebygga sexuella trakasserier

Här hittar du Kommunals förhållningssätt och checklista till förtroendevalda och anställda som håller i Kommunals aktiviteter för att förebygga att sexuella trakasserier eller kränkningar sker. Checklistan innehåller också åtgärder om någon upplever sig trakasserad eller kränkt i samband med aktiviteter anordnade av Kommunal eller annan organisation, där hen representerar Kommunal.

Kommunal är en organisation som står för allas lika värde, jämställdhet och feminism. Det innebär nolltolerans mot trakasserier av alla slag. Kommunals alla aktiviteter ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde, jämställdhet och feminism. Kränkande särbehandling får inte förekomma inom Kommunals verksamheter.

Förhållningssätt för att förebygga sexuella trakasserier

Checklista för att förebygga sexuella trakasserier eller kränkningar (pdf)

Dela sidan