Föräldraledighet

Du har rätt att vara ledig från arbetet, med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan, i samband med barns födsel och en tid därefter. Rätten till föräldraledighet regleras i lag.

Två kvinnor håller ett barn i handen i solsken utomhus.
Foto: Stina Gränfors.

Rätten att vara föräldraledig styrs av föräldraledighetslagen. Lagen kan även gälla andra personer, till exempel vårdnadshavare som har vård om barnet.

Ska du vara föräldraledig?

I så fall har du rätt att vara ledig från arbetet, med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan

Det finns flera former av föräldraledighet:

  • man har rätt att vara föräldraledig upp till åtta år med eller utan föräldrapenning. (föräldraledighetslagen)

  • rätt till ledighet upp till tolv år för föräldraledighet med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning(VAB) (Socialförsäkringsbalken)

  • ledighet för tillfällig vård av barn, TFP eller VAB i dagligt tal.

Alla detaljer finns att läsa hos Försäkringskassan och i lagtexten.

Kollektivavtalet kan ge dig rätt till mer ersättning än bara föräldrapenningen! Det kan även finnas annat viktigt att veta i kollektivavtalet, så missa inte att kolla upp det.

Arbetsgivaren behöver få besked från dig

Du måste meddela din arbetsgivare att du planerar att vara föräldraledig. Enligt föräldraledighetslagen måste du göra det minst två månader i förväg eller så snart det kan ske. Den regeln gäller inte vid sjukdom eller smitta. Det finns även regler för vad som gäller när du ska börja arbeta igen efter föräldraledighet, och om du till exempel avbryter din föräldraledighet i förtid.

Tänk på att det kan finnas andra regler för hur långt i förväg just du måste meddela din arbetsgivare. I vissa kollektivavtal har Kommunal och arbetsgivaren kommit överens om tre månader istället för två. Det gäller till exempel i Allmänna bestämmelser i Kommunals avtal med Sveriges komuner och regioner (SKR). 

Om du och arbetsgivaren inte kommer överens om din föräldraledighet

Det är meningen att du och arbetsgivaren ska planera föräldraledigheten i samråd. Det finns regler i lagen att följa om ni inte kan enas. Om arbetsgivaren lägger ut din föräldraledighet på ett annat sätt än vad du vill måste arbetsgivaren meddela det till dig och Kommunal.

Förbjudet att missgynna föräldralediga

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Misstänker du att du är missgynnad eller diskriminerad och att det finns ett samband med din föräldraledighet?

Kontakta din sektion så kan ni tillsammans undersöka om Kommunal ska göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Se till att vi har rätt uppgifter om dig!

Glöm inte bort att uppdatera din inkomst och perioden för din föräldraledighet. Det påverkar hur mycket du betalar i medlemsavgift varje månad.

Du kan själv gå in och ändra dina uppgifter på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar