Kommunalin ammattien kirjo - Yrken i Kommunal/finska

Kommunalissa on jäseniä parista sadasta eri ammattiryhmästä. Työnantajat ovat kunnissa, maakunnissa ja yksityisellä sektorilla.

Kommunalin jäsenet hoitavat vanhuksia, laittavat ruokaa koululaisille ja pitävät huolta lapsista esikouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Ajamme linja-autoja, sammutamme tulipaloja, nuohoamme savupiippuja ja toimimme ambulanssinkuljettajina. Myös me, jotka hoidamme eläintarhojen eläimiä tai golfkenttien viheriöitä tai ajamme puimakoneita pelloilla, olemme Kommunalin jäseniä. Olemme ryhmitelleet ammattimme kahteentoista eri toimialaan.

Toimintaesteet

Tällä toimialalla työskentelevät Kommunalin jäsenet auttavat ihmisiä, joiden toimintakyky on alentunut. Työpaikat voivat olla asiakkaiden kodeissa, ryhmäkodeissa, päivätoimintakeskuksissa, yömajoissa tai hoitolaitoksissa. Ammattinimikkeitä ovat mm. henkilökohtainen avustaja, hoitaja, tuetun asumisen ohjaaja, tukiavustaja, tukipedagogi, kuntoutustyöntekijä ja saattaja.

Esikoulu ja koulu

Esikoulu ja koulu -toimialalla työskentelee Kommunalin jäseniä esim. seuraavissa tehtävissä: lastenhoitaja, vapaa-ajanohjaaja, ja kouluavustaja. Suurin ryhmä ovat lastenhoitajat. Monet jäsenemme työskentelevät kunta-alalla, mutta yksityinen sektori on kasvussa: esimerkkeinä vanhempien perustamat osuuskunnat sekä aatteelliset ja uskonnolliset toimijat.

Vihreä sektori

Vihreällä sektorilla työskentelevät Kommunalin jäsenet tekevät töitä maatiloilla, raviradoilla, golfkentillä tai eläinlääkinnän parissa. Jäsenet työskentelevät kunnissa, maakunnissa ja yksityisellä sektorilla. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa lomittaja, klinikkaeläinhoitaja/eläintenhoitaja, siipikarjanhoitaja, golfkentän työntekijä, hevostenhoitaja, koneenhoitaja, puistotyöntekijä, traktorinkuljettaja, puutarhalaitteiston hoitaja ja puutarhatyöntekijä.

Kotitaloustyöt

Kotitaloustyöt pitää sisällään monia sellaisia ammatti- ja työtehtäviä, joita suoritetaan asiakkaan kotona. Kommunalin jäsenten työtehtävät käsittävät muun muassa siivousta, lastenhoitoa, ruoanlaittoa, ikkunanpesua ja puutarhatöitä.

Terveyden- ja sairaanhoito

Yksi suurimmistä Kommunalin toimialoista on Terveyden- ja sairaanhoito. Tällä toimialalla työskentelevät jäsenet ovat mm. perushoitajia, hoitajia, ensihoitajia, jalkahoitajia, ruumiinavausteknikkoja, välinehuoltajia ja toimintaterapia-avustajia. Suuria työnantajia ovat läänit ja maakunnat, mutta työnantajina toimivat myös yritykset ja yksityiset hoitolaitokset. Suurimpia yrityksiä ovat Capio ja Vardaga.

Keittiö- ja ravintola-ala

Keittiö- ja ravintola-toimialalla Kommunalin jäseniä työskentelee mm. kokkeina, kylmäkköinä ja talousavustajina. Työpaikkoina ovat lähinnä suurkeittiöt. Toimintaympäristöinä ovat mm. sairaalat, vanhusten hoitolaitokset ja koulut.

Pelastusala

Pelastusalalla Kommunalin jäsenet työskentelevät kokopäiväisinä palomiehinä tai hälytysvalmiudessa olevina pelastustyöntekijöinä - joita ennen kutsuttiin vapaapalokuntalaisiksi.

Tekniikka, kiinteistöt ja vapaa-aika

Tekniikka, kiinteistöt ja vapaa-aika -toimialalla Kommunalin jäsenet huolehtivat erilaisten kiinteistöjen ja laitteistojen hoidosta ja huollosta. Ammatteja ovat mm. kiinteistönhoitaja, siivooja sekä uima- ja urheiluhallien työntekijät.

Tekniikka, puistot ja välineistö

Tekniikka, puistot ja välineistö -toimialalla Kommunalin jäsenet työskentelevät mm. välineistön hoitajina, katujen, vesi- ja viemäriverkoston kunnossapitäjinä, jätteidenkäsittelijöinä ja puhtaanapidon tehtävissä. Tämän toimialan ammattinimikkeitä ovat mm. puhtaanapitotyöntekijä, ympäristöteknikko, kierrätystyöntekijä, sähkömies, vesihuoltoteknikko, puuseppä ja putkimies. He työskentelevät yleensä kunnallisissa yrityksissä tai yrityksissä, joilta kunnat ostavat palveluja.

Liikenne

Toimialan suurin ammattiryhmä ovat linja-autonkuljettajat. Muita ammattiryhmiä ovat raitiovaununkuljettajat, työpajojen työntekijät, korjausmiehet, siivoojat, pesulatyöntekijät, huoltomiehet ja konduktöörit.

Uskonnolliset yhteisöt

Tällä toimialalla Kommunal yhdistää työntekijöitä, jotka työskentelevät hautausmaatyöntekijöinä ja -vahtimestareina, krematoriotyöntekijöinä, puutarhatyöntekijöinä, kuljettajina, huoltomiehinä, kivityöntekijöinä, tilojen hoitajina, vartijoina, suntioina, emäntinä, kerhonohjaajina ja lastenohjaajina.

Vanhustenhuolto

Vanhustenhuolto on Kommunalin suurin toimiala, ja sillä työskentelee noin kolmasosa jäsenistämme. Suurimmat ryhmät ovat perushoitajat ja hoitoavustajat.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar