Predstavljamo vam Komunalac - Det här är Kommunal (bosniska / bosanski)

Komunalac je najveći sindikalni savez u Švedskoj sa preko 500 000 članova. Prisutni smo u općini, međuopćinskoj regionalnoj zajednici (Landsting), crkvi, kooperativi, privatnim ili komunalnim poduzećima, kao i u oblasti iskorištavanja prirodnih resursa.

Članovi Komunalca brinu se o starijima, spremaju obroke učenicima i čuvaju djecu u predškoli. Mi vozimo autobuse, gasimo požare, čistimo dimnjake i vozimo kola hitne pomoći. Mi koji se brinemo o životinjama u zoološkom vrtu, šišamo travu na terenima za golf ili upravljamo kombajnima na oranicama širom zemlje, također smo članovi Komunalca.

Zastupamo interese naših članova

Sindikalno udruženja Komunalac zastupa interese svojih članova u oblasti tržišta rada i društvenom životu u globalu. Komunalac se bori za povoljne uslove zapošljavanja i radne okolnosti, povoljnu radnu sredinu ka i za uticaj, obrazovanje i mogućnosti napredovanja svojih članova.

Međunarodne aktivnosti

Komunalac ima također i snažan međunarodni angažman na pitanjima poboljšanja položaja članova i zaposlenika u Švedskoj te zaposlenika u ostalom svijetu. Ove aktivnosti provodimo preko raznih međunarodnih sindikalnih organizacija te, na primjer, nastojanjima da utičemo na odluke koje se donose u okviru EU.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar