Ta täten: Kommunals guide för politiker som vill göra skillnad


Katarina Berggren

Blogginlägg

av Katarina Berggren

Det är alla tusentals politiker i kommuner och regioner som är medlemmarna i Kommunals främsta arbetsgivare. I vårt arbete för bättre villkor är därför facklig politisk samverkan ett av de viktigaste verktygen. Handboken Ta täten är ett exempel på hur detta arbete kan se ut.

Cirka 40 000 svenskar har politiska förtroendeuppdrag i en kommun eller region. Det är deras ansvar att se till att vardagen funkar för medborgarna och att välfärden håller hög kvalité. 

I uppdraget som politiker ingår också att vara arbetsgivare för alla som jobbar i den offentligt finansierade välfärden. Det är inget lätt uppdrag men det är likväl ett ansvar som måste tas – och om viljan finns är det mycket som går att göra.

En viktig del i Kommunals arbete är att få dessa politiker att driva våra medlemmars frågor – det är detta vi kallar för facklig politisk samverkan.

De politiker som vill förstå hur människors verklighet ser ut bör lyssna på vår uppmaning: Ta täten i arbetet för välfärdens arbetare!

Under pandemin blev det till slut glasklart för allmänheten och för många politiker att välfärden går på knäna. Något som Kommunal länge varnat för. För att göra arbetet med att få välfärden på fötter enkelt för de lokala politikerna har Kommunal tagit fram en handbok.  Ta täten handlar om hur politiker kan jobbaför rätt arbetsvillkor och hög kvalitet i svensk välfärd. Den ger svar på många av de frågor som politiker dagligen brottas med och borde ägna mer tid åt.  Och det finns många exempel på att det går att påverka beslutsfattare och politiker med bra förslag och starka argument, till exempel skrotandet av minutscheman, införandet av arbetsskor med mera. 

Här är exempel på sju frågor och Kommunals svar:

  • Hur kan vi leverera välfärd med kvalitet? Genom att höja bemanningen
  • Hur gör vi välfärdsjobben mer attraktiva? Genom att ta bort otrygga anställningar
  • Hur minskar vi sjukskrivningstalen? Genom att ta ansvar för arbetsmiljön
  • Hur klarar vi rekryteringsbehoven? Genom att införa heltid som norm
  • Hur förverkligar vi ett jämställt arbetsliv? Genom att höja kvinnors löner
  • Hur kan vi dra bättre nytta av mångfalden? Genom att värdesätta utlandsföddas kompetens
  • Hur främjar vi sund konkurrens? Genom att ta beställaransvar vid upphandling

Det fackliga arbetet pågår varje dag och på många olika nivåer. Kampen sker på arbetsplatsen, i kommunen, i regionen eller på den nationella nivån. Den bedrivs av medlemmar, ombudsmän, förhandlare och förtroendevalda. Det är vi som är Kommunal och det är vi som känner våra branscher, yrken och villkor bäst. De politiker som vill förstå hur människors verklighet ser ut bör lyssna på vår uppmaning: Ta täten i arbetet för välfärdens arbetare!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar