Bli studerandemedlem

Som studerandemedlem kan du välja mellan gratis medlemskap eller fullständigt medlemskap. I gratis medlemskap ingår inga medlemsförsäkringar, medan fullständigt medlemskap ger dig ett av marknadens bästa försäkringspaket.
Vill du starta medlemskapet senare än maj?
Studietakt
Genom att bli medlem bekräftar du att du läst och godkänner

Fullmakt

För att kunna godkänna din medlemsansökan om medlemskap i fackförbundet Kommunal behöver vi få en fullständig ansökan. Har du inte angett en fullständig ansökan kommer vi att ta kontakt med dig för att komplettera ansökan. 

När du har blivit medlem i Kommunal bestämmer du hur du vill betala medlemsavgiften. I de fall medlemsavgiften sker genom löneavdrag ger du härmed Kommunal tillåtelse till detta.  

Om du väljer fullständigt medlemskap inklusive försäkringar, och inte reserverar dig mot Kommunals livförsäkring, ansluts du till den. Du som väljer fullständigt medlemskap får mer information om försäkringarna i dina medlemshandlingar när medlemskapet träder i kraft.  

Väljer du gratis studentmedlem ingår inga försäkringar. 

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i denna medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. 

Vi behöver också använda uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. 

Dina uppgifter används också för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, den fackliga verksamheten eller liknande, och för att vi ska kunna administrera eventuella studier och utbildningar samt fakturera och hantera medlemsavgifter varje månad. 

Vi behöver dessutom kunna lämna ut uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet. 

Behandlingen av dina personuppgifter för den fackliga grundverksamheten baserar sig på de lagliga grunderna ”Fullgöra skyldigheter” och ”berättigad verksamhet” enligt GDPR Artikel 9 punkt 2 b och d. 

Läs mer om behandling av personuppgifter