Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Värvningsguiden - Prata om avtalsrörelsen!

Värvning under avtalsrörelsen
Foto: Kommunal
Avtalsrörelse 2020 är en av våra största avtalsrörelser någonsin. Det är inte bara en chans att förbättra våra kollektivavtal – det är också ett utmärkt tillfälle att värva nya medlemmar. För att vi ska vara starka vid förhandlingsbordet behöver vi ett stort stöd från många medlemmar. Att du som förtroendevald pratar med medlemmar och potentiella medlemmar om avtalsrörelsen är en nyckel för att vi ska lyckas. Här hittar du mer information om vad avtalsrörelsen handlar om, vad Kommunal jobbar för och vad arbetsgivaren vill. Lycka till!

Under avtalsrörelsen blir Kommunal och det fackliga arbetet mer synligt. Pressen bevakar förhandlingarna och  våra företrädare syns i media. Det ska vi utnyttja! Använd de senaste nyheterna inom förhandlingen som en ingång och ett samtalsämne. Har arbetsgivarna nyligen vägrat att gå med på några av våra avtalsförslag eller har vi just fått igenom ett bra kollektivavtal? Prata om det och koppla det till att vi måste vara många medlemmar för att vara starka vid förhandlingsbordet.

Prata om avtalsfrågor som intresserar den du möter

Utnyttja de specifika kollektivavtal som ska förhandlas. Omförhandlar vi ett avtal som berör den du ska värva? Utmärkt! Då är det ännu viktigare att vara medlem, av flera anledningar:
• Vi är starkare i förhandlingarna om vi är många som står bakom ett förslag.
• Du är trygg vid en potentiell strejk eller lockout.
• Du får information om förändringarna i det nya avtalet och stöd i att få rätt till exempelvis löneökningar eller förbättrade villkor.


Se filmen: Svenska modellen på 30 sekunder

Den svenska modellen på 30 sekunder

Det här vill Kommunal i avtalsrörelsen 2020:

  • Högre lön till alla och en särskild lönesatsning för yrkesutbildade i välfärden
  • Hållbara arbetstider som ger tid för återhämtning
  • Trygga anställningar som gör det möjligt att bygga välfungerande arbetslag och säkra kvaliteten i verksamheterna
  • Semester under sommarmånaderna som gör det lättare att kombinera jobb och privatliv

Det här vill arbetsgivaren:

  • Sifferlösa avtal som kan betyda noll kronor i löneökning
  • Lång semesterperiod för att lösa sommarbemanning
  • Full flexibilitet med arbetstider och scheman och låta de anställda jaga timmar
  • Otrygga anställningar som ger bristande kontinuitet och problem med kunskapsöverföring

Lyft framgångar från tidigare avtalsrörelser

För den som känner sig osäker på nyttan med ett medlemskap kan det hjälpa att få höra vad vi har åstadkommit i tidigare avtalsrörelser. Läs på och välj några lyckade avtal vi förhandlat fram. Om vi redan har förbättrat villkoren för den potentiella medlemmens yrkeskår, prata om det. Har vi inte fått igenom några stora förbättringar för personens yrke, ta upp andra bra framgångar, som till exempel undersköterskornas löneökning 2016. Prata gärna med din sektion om andra exempel att berätta om, och förklara att vi skulle kunna få igenom liknande satsningar inom personens yrkeskategori.

Vad händer med just mitt avtal?

Kommunal förhandlar cirka 70 kollektivavtal under hösten och vintern 2020. Håll dig uppdaterad om hur vi ligger till på olika avtal på www.kommunal.se/avtal20. På ett antal avtal kan det finnas särskilda krav vi driver utöver  det som står ovan.

Vanliga frågor och svar

Får du kluriga frågor om avtalsrörelsen? Kolla in FAQ om avtalsrörelsen, där kanske du hittar svaret. www.kommunal.se/avtal20/faq

Engagera dig i avtalsrörelsen!

Se till att Kommunals förhandlare känner stödet av medlemmarna! Det kan du göra genom att gilla och dela våra inlägg i sociala medier och prata med arbetskamrater som inte har samma koll som du. Dessutom är det toppen att uppmana medlemmar att uppdatera sin e-postadress, telefonnummer och rätt arbetsgivare –det görs genom inloggning på Mina sidor. Varför är det så bra att uppdatera sina uppgifter? Jo, då får medlemmarna information om hur det går med just deras avtal och Kommunal kan nå rätt person med rätt sak.

Fler tips

Lycka till och låt alla dina kollegor känna kraften av fler!