Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Allt du behöver veta om legitimation för undersköterskor

Statistiska centralbyrån beräknar att det kommer att saknas 161 000 undersköterskor till år 2035. Yrkets status måste höjas för att klara utmaningen. Kommunals kongress, vårt högsta beslutade organ, fattade 2016 beslut om att Kommunal ska arbeta för att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation. Något som vi gjort intensivt sedan dess.

FILM: Varför en legitimation för undersköterskor? Emma Ölmebäck förklarar

Behovet av nya undersköterskor är och kommer att vara stort. Trots att undersköterskans kunskap är en förutsättning för en fungerande välfärd, finns inga tydliga kriterier för en undersköterskas utbildning och kompetens. En undersköterskas utbildning, kompetens, inriktning och arbetsuppgifter ser helt olika ut från en arbetsplats till en annan.

Kommunal arbetar för att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation. Det behövs för att:

  • Förbättra patientsäkerheten och öka kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
  • Höja statusen och öka attraktionen till yrket. 
  • Förbättra villkoren för personalen genom att yrkesrollen och ansvarsområdet blir tydligare.

Vad har vi uppnått sedan 2016?

Kommunal har kommit långt i diskussionerna med arbetsgivarna och politikerna. Regeringen har tillsatt en utredning om reglering av yrket undersköterska som ska vara klar i april 2019.

Socialstyrelsen och Skolverket har i uppdrag att ta fram nationella kompetenskrav och kvalitetssäkra utbildningen för undersköterskor. Detta ska vara klart i slutet 2018.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att skapa ordning och reda i utbildningsinnehåll och yrkesroller för vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor. 

Vad innebär en legitimation för mig som är yrkesutbildad?

Med en legitimation blir det tydliga kompetenskrav och reglerade utbildningsvägar för att få titulera sig som undersköterska. För dig som har yrkesutbildning kommer införande av en legitimation innebära möjlighet till en tydligare yrkesroll och möjlighet till yrkesutveckling.

Bland Kommunals medlemmar har cirka 85 procent av undersköterskorna yrkesutbildning och har därmed goda möjligheter att direkt kvalificera sig för en legitimation.

Idag har många undersköterskor kompetens att utföra arbetsuppgifter som utförs av andra yrkesgrupper. Det skulle förenkla samarbetet i vårdteamet när rollerna blir tydligare. En legitimation kan skapa ett tydligare ansvarsområde.

Vad innebär det för mig som saknar undersköterskeutbildning?

Kommunal anser att du ska erbjudas validering och eventuellt kompletteringsutbildning. Legitimationen kommer att ta flera år att införa och under den perioden kommer det att behövas övergångsregler. Det kommer att behövas en ansvarig myndighet.

Är du inte intresserad av att utbilda dig till undersköterska, finns möjligheten att arbeta som vårdbiträde. 

Vad innebär yrkesutvecklingstrappan?

I samband med att vi arbetar med legitimationsfrågan är det viktigt att även definiera rollerna för andra yrkesgrupper än undersköterskor inom vård och omsorg. Det behövs en yrkesutvecklingstrappa som är hållbar på arbetsplatserna, hos arbetsgivarna, i utbildningssystemet och i arbetsmarknadsutbildningarna. I den ska vårdbiträdets, undersköterskans och specialistundersköterskans roll, ansvar och kompetens göras tydliga.

Undersköterskeutbildningen ska vara på 1500 poäng (1,5 år på heltid på vuxenutbildningen) och vårdbiträdesutbildningen på 800 poäng (9 månader på heltid på vuxenutbildningen). Läs mer om vilka kurser som ingår här

För speciliastutbildningarna krävs 200 poäng (2 år) på yrkeshögskola. 

Varför driver vi frågan om en nationell specialistutbildning?

Kommunal vill att alla specialistutbildningar för undersköterskor på yrkeshögskolenivå ska utvecklas, vara nationellt sammanhållna och erbjudas inom fler områden än idag. Specialistrollerna är många och finns inom psykiatri, sjukvård, äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Med en nationellt sammanhållen utbildning blir det tydligt för både studenter och arbetsgivare vad en specialistutbildad undersköterska inom olika områden har för kunskaper. Detta efterfrågas både av Kommunals medlemmar och arbetsgivare.

När skulle en legitimation kunna införas?

Det kommer att ta tid innan en legitimation kan vara på plats. Den statliga utredningen ska vara klar i april 2019. Vi kan inte spekulera i tidsaspekten men regeringens tidigare utredare som presenterade förslag om legitimation föreslog år 2025.