Trygghet på arbetsmarknaden – en rapport om arbetsrätt och anställningsvillkor i välfärden

Hur har arbetsrätten och anställningstryggheten utvecklats på arbetsmarknaden? Om det handlar rapporten "Trygghet på arbetsmarknaden". Den fokuserar på Kommunals avtalsområde och sektorerna vård och omsorg och utbildning. Här redogör vi också för hur anställningstryggheten ser ut i praktiken, och hur den relaterar till såväl privatiseringar inom välfärden som anställningsskyddets tillämpning.

Undersköterska står vid en säng på arbetsplatsen
Foto: Kommunal

Resultat i urval:

  • Över en miljon löntagare saknar idag täckning av anställningsskyddets grundprincip: att anställningen gäller tillsvidare. På arbetsmarknaden totalt är 758 000 tidsbegränsat anställda och 300 000 är egenföretagare.
  • Hälften av de tidsbegränsat anställda på arbetsmarknaden är anställda på allmän visstid, avlönas per timme och kallas in vid behov. På Kommunals avtalsområde är 238 800 personer tidsbegränsat anställda, varav 138 000 personer (58 procent av tidsbegränsat anställda) är anställda på de mest prekära tidsbegränsade kontrakten. Majoriteten vill ha en tillsvidareanställning.
  • Det är stora skillnader mellan tjänstemän och arbetare i anställningstrygghet. Sett till enbart Kommunals medlemsgrupper inom vård och omsorg, som undersköterskor, vårdbiträden och skötare, är totalt 29 procent tidsbegränsat anställda. Bland utbildningsarbetarna, som barnskötare, fritidsledare och elevassistenter, är 40 procent tidsbegränsat anställda.
  • Knappt hälften på Kommunals avtalsområde arbetar heltid. Deltidsarbetet är som mest utbrett inom vård och omsorg. Var femte deltidsarbetande inom vård och omsorg anger att de inte har fått eller hittat heltidsarbete som orsak till deltid.

Rapporten är författad av Elinor Odeberg, utredare på Kommunal. 

Trygghet på arbetsmarknaden – en rapport om arbetsrätt och anställningsvillkor i välfärden

Trygghet på arbetsmarknaden (en rapport från Kommunal, 2020) (pdf)

Dela sidan