Till dig som är medlem i Kommunal Mellersta Norrland med anledning av corona-viruset

Coronaviruset covid-19 väcker många frågor och funderingar och det är just nu många som kontaktar oss. Vi har flera kontaktvägar för dig att få svar på dina frågor och få information. Här har vi samlat dem för att du alltid ska veta hur du bäst kontaktar Kommunal i vilken fråga.

frågetecken i olika färger
Foto: Illustration av Kommunal

Samlade frågor och svar med anledning av coronaviruset

På webbsidan Frågor och svar med anledning av coronaviruset covid-19 har Kommunal samlat information och svar på vanligt förekommande frågor. Sidan uppdateras löpande så ta för vana att titta på den innan du kontaktar Kommunal med din fråga.

För dig som är skyddsombud är det viktigt att följa senaste informationen här

Vänd dig till ditt arbetsplats- och skyddsombud

Den som representerar Kommunal allra närmast dig som medlem är arbetsplatsombudet och skyddsombudet (samma person kan ha båda uppdragen) på din arbetsplats. Det är helt enkelt en arbetskamrat som är förtroendevald i Kommunal.

Det är inte alla arbetsplatser som har ett arbetsplatsombud. Om det finns ett ombud på din arbetsplats, så hittar du namnet när du loggar in på Mina sidor. Om din arbetsplats inte har ett arbetsplatsombud eller skyddsombud, kontakta istället Kommunal Direkt eller din sektion.

Om du själv är intresserad av att bli arbetsplatsombud, så har vi samlat information om hur det går till att bli arbetsplatsombud här.

Kontakta din sektion

Som medlem tillhör du en sektion och Kommunal Mellersta Norrland har 19 stycken sektioner utspridda i Jämtland/Härjedalen och Västernorrlands län. Om du har frågor om din arbetsplats, ditt medlemskap, lön, fackliga kurser med mera, vänder du dig till din sektion. Om du loggar in på Mina sidor kan du se vilken sektion du tillhör.

Du kan även skriva in din arbetsort på webbsidan Kontakta din sektion för att hitta din närmaste sektion, deras kontaktuppgifter och aktuella öppettider.

Om du har en brådskande fråga och din sektion är upptagen i telefonsamtal, har möten eller stängt på grund av sjukdom kontakta istället Kommunal Direkt. Titta även om svaret på din fundering finns på sidan Frågor och svar med anledning av coronaviruset covid-19

Kommunal Direkt

Har du frågor om anställningsvillkor, regler på arbetsplatsen, försäkringar eller annat? Ring eller maila då våra rådgivare på Kommunal Direkt. Du hittar aktuella öppettider på webbsidan Kommunal Direkt. Ring Kommunal Direkt på 010-442 70 00 eller maila din fråga till direkt@kommunal.se. 

Kommunals Medlemscenter

När du behöver hjälp med ditt medlemskap, till exempel när det gäller medlemsavgift, längre sjukskrivning eller om du byter arbetsplats, så kontaktar du Kommunals medlemscenter.
Medlemscenter finns på telefon 010-442 70 00 (knappval 3). På  webbsidan Kontakta Kommunals medlemscenter hittar du aktuella öpettider och även de vanligaste frågorna och svaren.

Slopat Karensavdrag (Karensdag)

Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag?

Svar: Karensavdraget slopas tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Vad är syftet med slopat karensavdrag?

Svar: Syftet med förändringen är att minska smittspridningen.

Vem ska betala ut ersättningen för karensavdraget?

Svar: Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade.

Hur kommer det att gå till i praktiken med utbetalningen av ersättning?

Svar: Ersättningen söks hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Från och med när ska detta gälla?

Svar: Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.

Arbetsskadeförsäkringen

Smittsam sjukdom - arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) Det är för närvarande inte fastställt om Coronaviruset (2019-nCovV) är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person. Dessutom ska smittan kvarstå i 180 dagar för att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning. Däremot kan sjukdom som orsakas av smitta (även Coronaviruset) betraktas som arbetsskada om smittan uppkommit vid ett laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

Arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren (TFA, TFA-KL och PSA) Under Corona-pandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, bland annat för att minska smittspridningen till exempel i rusningstrafik. Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL) Både sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan betalas förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vid dödsfall på grund av Coronaviruset gäller livförsäkringen TGL som vanligt.

Dela sidan