Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

You are here

Vilken lön kan jag begära när jag söker nytt jobb eller har lönesamtal/löneförhandling?

Hur fördelas löneökningen?

I de flesta av Kommunals löneavtal fördelas löner individuellt. Det sker genom att varje medlem inom ett företag,  genererar (det vill säga tillför) en summa pengar till en gemensam pott. Denna pott ska sedan fördelas individuellt mellan Kommunals medlemmar. I vissa kommuner och landsting räknas potten ut per förvaltning.

Fördelningen sker utifrån bestämda och kända lönekriterier. Men det kan också finnas andra faktorer inskrivna i de olika löneavtalen. Exempel på detta kan vara att det ska vara en lägsta lönehöjning.

Bra att känna till är att i vissa yrken (inom gröna näringen samt bussförare), finns så kallade tarifflöner. Arbetar du inom dessa yrken och vill veta vilken tariff du tillhör, kontakta din sektion, så hjälper de till med att ta fram det.

Hur ska jag tänka inför min löneförhandling?

Börja med att tänka igenom vilket löneanspråk du har innan förhandlingen – skriv ner en siffra. Fundera också över vilken lägstalön du kan tänka dig. Viktigast är att det är ditt lönesamtal/löneförhandling, det är viktigt att du får diskutera och lyfta det som är viktigt för dig. Nöjd dig inte med att chefen styr samtalet, det ska handla om dig!

Fundera också över eventuella fördelar/nackdelar som kan påverka lönen. Vilka alternativ finns till just detta jobb? Kanske har arbetsgivaren stort behov av att rekrytera inom just ditt yrke, på just denna ort, vilket gör att du kan ställa tuffare motkrav. Din sektion har många bra underlag som kan hjälpa dig att förbereda dig bättre inför lönesamtalet, ta gärna kontakt med din sektion.

Läs mer om hur du tar reda på vilken lönesättning din befintliga arbetsplats har.

Läs mer om hur du tar reda på vilken lön du kan begära när du söker nytt jobb.

Vad ska jag fokusera på vid lönesamtalet?

  • Berätta om hur du har utvecklats
  • Berätta om dina idéer för att förbättra verksamheten
  • Säg vad du förväntar dig av arbetsgivaren
  • Be om tydliga mål som du ska uppfylla för att kunna höja din lön nästa år

Fokusera på dig själv – säg inget negativt om dina arbetskamrater. Lönesamtalet är ingen löneförhandling, däremot är det ett samtal om lön. Därför är det viktigt att du och chefen kommer överens om tydliga, mätbara mål som ger högre lön när du uppfyller dem.

Hur gör jag om jag inte får lämna löneanspråk utan bara presenteras en lönesiffra?

Du får absolut komma med ett löneanspråk. Våga ta diskussionen med arbetsgivaren om ditt löneanspråk, det både kan och bör du. Ta upp att ni inte har diskuterat lön, fråga vad lönen är baserad på. Tänk på att den lön du får vid en nyanställning inte kommer att kunna justeras märkbart längre fram, även om man ibland kan få det intrycket, utan du följer den kurva som hör till den lön du går in på. Därför är det extra viktigt att våga ställa krav på lönen vid nyanställning.

Hur går den årliga lönerevisionen till?

Processerna skiljer sig åt, men Kommunals målsättning är att allas löner ska förhandlas varje år. Det är reglerat i kollektivavtal att så ska ske, alla ska ha en årlig förhandling om sin lön.

Hur räknar jag om lönen om jag går från timlön till månadslön eller tvärtom?

Om man ska gå från till exempel månadslön till timanställning eller tvärtom, så är det inte alltid helt lätt att själv räkna ut vad som blir en rimlig omräkning av lönen. Det kan finnas flera olika faktorer som inverkar och det kan också skilja mellan olika slags anställningar. Om arbetsplatsen har kollektivavtal, så finns det reglerat i avtalet hur omräkningen ska gå till.

Kontakta din sektion för att få hjälp med att antingen räkna ut lönen eller att få reda på vad ditt eventuella kollektivavtal säger i frågan.