Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

You are here

Semester – vad är det som gäller för mig?

Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal.

Du hittar hela semesterlagen på riksdagens webbplats. Du som är medlem i Kommunal kan logga in på Mina sidor, där du hittar just ditt kollektivavtal.

Du som arbetar i kommun, landsting, kyrkan och vissa privata bolag har 31 semesterdagar från 40 års ålder och 32 dagar från 50 år. Du som är 39 år och yngre har 25 semesterdagar.

Du som är timavlönad och arbetar enstaka dagar eller jobbar på anställning som är kortare än 3 månader får istället en utbetalning i pengar. Storleken på semesterersättningen bestäms av ditt kollektivavtal; dock är den minst 12 procent.

För att du ska ha rätt till alla semesterdagar, så ska du ha arbetat ett helt år eller i alla fall förväntas arbeta ett år. Detta kallas intjänade år och det år du tar ut din semester kallas semesterår.

Enligt semesterlagen ska du arbeta från 1 april - 31 mars för att från 1 april (år 2) kunna ta ut full betald semester. I flera av Kommunals avtal (kommuner, kyrka, landsting och många vårdbolag med fler) så gäller det att intjänade år är det samma som semesterår. Det betyder helt enkelt att du har rätt till betald semester från den dag du börjar arbeta. Det är också vanligt att intjänade år och semesterår är detsamma som kalenderåret, alltså 1 janunari-31 december.

Semesterlagen och de flesta kollektivavtal säger att alla har rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren ska ge besked om när du ska ta ut semester i god tid innan sommaren. För övrig tid på året finns det egentligen inga regler om semesteruttag.

Om du vill prata med någon om semester, så kontakta gärna din sektion eller Kommunal Direkt på telefon 010-442 70 00.