Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

You are here

Jag har arbetat visstid i 15 månader, har jag rätt till tillsvidareanställning?

Både ja och nej.

Din arbetsgivare har ingen skyldighet att ge dig arbete efter att din visstidsanställning har avslutats. Men om du har varit anställd mer än 12 månader under de tre senaste åren, ska arbetsgivaren ge dig besked om att din tidsbegränsade anställning inte kommer att fortsätta.

Detta regleras i lagen LAS 15§. Beskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen, alternativt i ett rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

I det beskedet ska det stå hur arbetstagaren, du alltså, ska göra om du vill väcka talan mot arbetsgivaren. Det ska också stå om du har företrädesrätt till återanställning och om du själv måste anmäla intresse för att få detta företräde vid nyanställning.