Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

You are here

Hur länge måste jag arbeta som vikarie innan jag får en fast tjänst?

Det du frågar om regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS 5§) . Det står så här:

"Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i antingen allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning."

Du ska alltså ha arbetat mer än två år inom en femårsperiod som vikarie eller visstidsanställd.

Det finns undantag. I vissa avtal finns skrivningar om att det aldrig kan bli mer än 3 år sammanlagt. Så ”blandas” i så fall dessa två anställningsformer – allmän visstidsanställning och vikariat – så övergår anställningen till en tillsvidareanställning efter 3 år.