Stress

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och är det några som har det stressigt på arbetet så är det medlemmarna i Kommunal.

Orsakerna är till exempel för låg bemanning, vilket är särskilt vanligt inom äldreomsorgen där väldigt många anställda kämpar med tidspress och psykiskt tunga arbetsuppgifter.

Nedskärningar och omorganisationer är andra orsaker till att medlemmar drabbas av akut stressreaktion.

Stress i arbetslivet är en arbetsmiljöfråga och det går att förändra situationen.
Satsa på bra bemanning och ge Kommunals medlemmar verkligt inflytande på arbetsplatsen.

För stressigt på ditt arbete?

Börja med att tala om problemet med dina arbetskamrater. Ni kan tillsammans ta upp frågan med er arbetsgivare. Om ni behöver stöd eller har frågor om till exempel schemat eller behöver annat stöd kan ni också kontakta er sektion i Kommunal.

För dig som arbetar ensam hos en privat arbetsgivare finns regionala skyddsombud (RSO) och regionala fackliga ombud (RFO) som kan hjälpa dig. Kontakta din sektion så får du kontaktuppgifterna till ditt RSO och RFO!

Kategorier

Dela sidan