Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

SLSO Sjukvård Norr Arbetsplatsombuden

Ett av de viktigaste uppdragen inom Kommunal är att vara arbetsplatsombud. Våra arbetsplatsombud finns ute på arbetsplatserna och är därför en viktig kontaktlänk för oss i sektionen.

Arbetsplatsombudet (AO) är också skyddsombud. Skyddsombudet värnar om arbetsmiljön och företräder medlemmarna inom ett visst skyddsområde - som kan vara till exempel en avdelning på ett sjukhus.

Arbetsplatsombudets roll är i första hand som kommunikatör och en länk mellan arbetskamraterna och fackexpeditionen. AO ska också vara ett stöd till arbetskamraterna. Arbetsplatsombudet har möjlighet att utveckla sig och sin roll utifrån sin situation.

Rekryteringen av arbetsplatsombuden sker på olika sätt. Oftast utser arbetsplatsen själv sina ombud, som andra rekryteringssätt brukar någon från styrelsen besöka de arbetsplatser som inte har ombud, med uppdrag att få medlemmarna att utse ett AO.

Vårt mål är att det ska finnas ett arbetsplastombud på alla arbetsplatser med minst fem medlemmar.

Är du intresserad av att bli arbetsplatsombud, kontakta oss så berättar vi mer.