Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skärholmen Valberedningen

Valberedningen har en central roll i sektionen. Att sitta i valberedningen är ett viktigt förtroendeuppdrag. Valberedningen väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte (eller vid behov annat medlemsmöte). På årsmötet beslutas även mandatperioden.

Valberedningens uppdrag är att ge förslag till nya ledamöter och suppleanter till sektionsstyrelsen, samt till representantskapsledamöter för avdelningen utifrån Kommunals stagdar.

Sektionsstyrelsen har till uppgift att demokratiskt leda sektionen i enlighet med de mål som Kommunal beslutat om.

De som ingår i valberedningen bör ha bred förankring i sektionen, kunna se vår fackförening ur olika perspektiv och förstå de behov som finns. Det är därför bra att de är aktiva och återkommande deltar på styrelsemöten och andra sammankomster i sektionen så att de känner till hur styrelsen fungerar. Samt också ser vilka kompetenser som kanske saknas.

Valberedningen i Kommunal Skärholmen tar hand om de nomineringar som inkommer till sektionen, dels via post innan nomineringsmötet, men också de som inkommer vid nomineringsmötet. Därefter presenteras samtliga inkommande nomineringar för mötet, innan nomineringsmötet avslutas för att se att alla blivit nominerade.

OBS - självklart måste alla nominerade vara tillfrågade innan de nomineras.

Valberedningen påbörjar sedan sitt arbete med intervjuer och interna möten för att komma fram till ett förslag som ska presenteras inför årsmötet. Till hjälp i sitt arbete har valberedningen tillgång till styrelsens närvarostatistik under året.

Presentation av valberedningen:

Iréne Holm
Sammankallande
076-129 05 21
irene.holm@kommunal.se

Gisela Norman
076-122 51 88
gisela.norman@kommunal.se

Theresa Andersson
theresa.nilsson@kommunal.se

Fernando Passos e Silva
fernando.silva@kommunal.se

Julie Konde
julie.konde@kommunal.se