Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skärholmen regionala teamet - gröna, teknik och trossamfund

Regionala teamet är för dig som arbetar inom gröna sektorn, som golf, jordbruk, djursjukvård, odling och hästbranschen. Även teknik, skorstensfejarbranschen och Svenska kyrkan samt trossamfunden ingår i teamets uppdrag.

Vi är ett förhandlingsteam bestående av flera regionala fackliga ombud (RFO), varav en är utsedd teamledare och flera regionala skyddsombud, (RSO), är knutna till sektionen.

Teamet ansvarar för de privatanställda medlemmar som finns i sektion Skärholmen.
Från den 1/12 2020 blir sektionen större då samtliga medlemmar som jobbar inom den gröna sektorn flyttas över till Skärholmen. Det är många olika branscher och många olika yrkesgrupper.

Det är regionalt fackliga ombud (RFO) i sektionen som företräder medlemmarna i fackliga frågor i alla dessa branscher.

Det är regionala skyddsombuden (RSO) i sektionen som man vänder sig till gällande arbetsmiljöfrågor i alla dessa branscher.

Kontakta oss direkt (se kontaktuppgifter nedan) eller via skarholmen.regionala.stockholm@kommunal.se. Eller via telefon till sektion Skärholmen 08-508 488 10 eller Kommunal Direkt 010-442 70 00.

Kyrkogårdförvaltningen i Stockholms stad samarbetar med branschen svenska kyrkan och  de har sina AO/SO-möten tillsammans.

Från den 1/12 2020 är vi förtroendevalda i regionala teamet:

Anna-Carin Hill
Teamledare och RFO (regionalt fackligt ombud)
Anna-carin.a.hill@kommunal.se
073-073 78 61
Ansvarsområde: Övergripande

Peter Johansson
RFO (regionalt fackligt ombud)
peter.johansson@kommunal.se
076-126 46 00
Ansvarsområde: Övergripande (ej trossamfund)

Nick Rejimand
RFO (regionalt fackligt ombud)
nick.rejimand@kommunal.se
073-058 83 77
Ansvarsområde: Övergripande (ej trossamfund)

Camilla Verstraate
RFO (regionalt fackligt ombud)
camilla.verstraate@kommunal.se
073-057 66 09
Ansvarsområde: Övergripande (ej trossamfund)

Kristina Yürekci Reszka
RFO (regionalt fackligt ombud)
kristina.yurekci-reszka@kommunal.se
073-057 26 94
Ansvarsområde: Övergripande (ej trossamfund)

Jan Johansson
RFO (regionalt fackligt ombud)
jan.johansson@kommunal.se
076-128 33 10
Ansvarsområde: Svenska kyrkan och trossamfunden

Mats Lagerman
RFO (regionalt fackligt ombud)
mats.lagerman@kommunal.se
072-236 97 00
Ansvarsområde: Stockholms stadshus AB, dvs samtliga bolag i Stockholms stad

Mikael Greek
Förhandlingansvarig: Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA)
mikael.greek@kommunal.se

Börje Eriksson
Förhandlingsansvarig: Aktiebolaget Stockholmshem
borje.l.eriksson@kommunal.se

Annethe Axelsson
RSO (regionalt skyddsombud)
annethe.axelsson@kommunal.se
070-673 68 74
Ansvarsområde: Övergripande

Matts Jangerstad
RSO (regionalt skyddsombud)
matts.jangerstad@kommunal.se
070-673 01 66
Ansvarsområde: Övergripande

 

Kategorier

Skärholmen