Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skärholmen Arbetsplatsombuden

Arbetsplatsombuden är föreslagna av sina arbetskamrater och ska bevaka fackliga frågor på arbetsplatsen. De väljs av sektionsstyrelsen eller om sektionen så beslutar av klubb inom sektionen – efter förslag från medlemmarna på arbetsplatsen.

Arbetsplatsombud väljs av sektionen eller om sektionen så beslutar av klubb inom sektionen – efter förslag från medlemmarna på arbetsplatsen.

Mandattiden är på 3 år. Arbetsplatsombudet kan verka som skyddsombud enligt arbetsmiljölagens regler. Sektionen har ansvar över att se till att alla arbetsplatsombud erbjuds utbildning för uppdraget och har möjlighet att utföra sitt uppdrag.

En viktigt länk

Arbetsplatsombuden har det viktigaste fackliga uppdraget. Tillsammans med arbetsplatsombudet kan du som medlem bygga upp en stark facklig verksamhet på arbetsplatsen. Ni kan rätta till felaktigheter i anställningsvillkor och lön, få bättre schema eller förbättra arbetsmiljön.

Om det saknas arbetsplatsombud på din arbetsplats, bör du vända dig till vår sektionsexpedition, så får du veta hur ni kan göra för att utse arbetsplatsombud. På större arbetsplatser kan man gärna ha flera ombud.