Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Så fungerar ett europeiskt medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg inom EU. Det betyder att medborgare kan lägga fram förslag att EU-kommissionen ska lagstifta om en fråga.

Ett exempel är Right2water där bland andra Kommunal medverkade. Syftet var att se till att europeisk lagstiftning stärker medborgarnas rätt till vatten, och att vattnet inte behandlas som en handelsvara. Ett annat exempel är One Single Tariff, som föreslår att avgiften för data-roaming ska vara densamma över hela Europa.

Medborgarinitiativets tre steg

Det första steget är att bilda en medborgarkommitté med minst sju EU-medborgare från minst sju olika EU-länder. Detta beror på EU inte kan lagstifta i en fråga som bara berör enstaka länder.

Det andra steget är att samla in stödförklaringar från allmänheten. Dessa ska uppgå till en miljon stycken från sju olika länder. De som skriver under ska ha rösträtt – detta är att jämföra med en folkomröstning. Kommittén har ett år på sig att samla in dem.

Kommittén och myndigheterna måste skydda alla personuppgifter, och får inte använda dem för andra syften.

Det tredje steget är att EU-kommissionen tar ställning till förslaget. Om den avböjer att gå vidare med förslaget ska den motivera varför. Det är viktigt att förslagen inte går emot syftet med EU:s lagstiftning, utan pekar på brister i genomförandet och föreslår ändringar för att bättre uppnå syftena.

Att starta ett medborgarinitiativ

Mer fakta om hur du går till väga för att starta ett medborgarinitiativ finns hos EU-kommissionen.