Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapport: Rätt lön - Kommunals lönepolitik 2013

Undersköterskor samtalar
Undersköterskor samtalar
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Kommunals arbete för att åstadkomma bättre lönevillkor för våra medlemmar pågår ständigt. Samhället förändras över tid, så gör även synen på, och villkoren för att arbeta. Även Kommunals arbete för medlemmarnas löner påverkas av rådande samhällstendenser, men grunden i arbetet för bättre löner är idén om den solidariska lönepolitiken som ska komma alla medlemmar till del.

Rapporten är indelad i fyra delar som tecknar en bild av de lönepolitiska utmaningarna, hur lönepolitiken fungerar idag, och vad Kommunal vill åstadkomma på området. Rapporten tar avslutningsvis upp Kommunals lönepolitislka mål och strategier för framtiden.