Rapport: Rätt arbetstid - Kommunals arbetstidsstrategi

Rapporten Rätt arbetstid presenterar

Kommunals arbetstidsstrategi. Rapporten som först skrevs 2015 har nu uppdaterats med nya arbetstidspolitiska områden, politiska justeringar av beslut samt en generell uppdatering

av forskningsläget i stort.

undersköterska
Foto: Kommunal

Arbetstiden är en central fråga för medlemmarna i Kommunal. Våra arbetsscheman sätter tidsmässiga ramar för vårt privatliv och påverkar såväl våra sociala relationer som vår hälsa. Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring där nya lagar och avtal påverkar medlemmarnas arbetstider, anställningsformer, arbetsmiljö och löner.

Arbetstidsvillkor handlar om att skapa förutsättningar för att påverka hur länge vi arbetar, när vi arbetar, under vilka villkor vi arbetar och vilken lön vi får för vårt arbete.

För Kommunal är heltidsarbete, trygga anställningar och inflytande över arbetstiden samt dess organisering avgörande för hållbara arbetsplatser.

Rapporten vänder sig främst till förtroendevalda och anställda på central och lokal nivå i Kommunals organisation. Syftet är att sammanfatta Kommunals arbetstidspolitik och ge förslag riktade till Kommunals centrala och lokala organisation.

Sammanställningen innefattar en översikt av lagar och bestämmelser kopplade till arbetstider, analyser av situationen och utvecklingen inom prioriterade arbetstidspolitiska områden, samt en avslutande diskussion inklusive en sammanställning av Kommunals arbetstidspolitiska strategier och målsättningar.

Författare är utredare Hampus Andersson på Kommunals förbundskontor, med stöd av kollegor på utredningsenheten och arbetsplats- och avtalsenheten.

Dela sidan