Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Sjukskrivning

Foto: Ulf Palm
Vad som gäller vid sjukdom regleras av både lagar och avtal.

Vad gäller vid sjukdom?

När du blir sjuk ska du sjukanmäla dig direkt till din arbetsgivare. Första sjukdagen får du ingen lön. Det kallas karensdag och har bestämts av regering och riksdag. Från och med andra sjukdagen får du sjuklön som är 80 procent av din vanliga lön.

Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna som du är sjuk. Om du fortsätter att vara sjuk ska du från och med 15:e sjukdagen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. 

Läkarintyg krävs efter en vecka

Om du är sjuk i mer än sju dagar ska du lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare. Det är ett krav för att få sjuklön från och med åttonde dagen.

Timvikarie och sjuk

Om du är timvikarie och får sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna kan du få sjukpenning från Försäkringskassan fr.o.m. 15:e sjukdagen.

Om du är timvikarie och inte får sjuklön från din arbetsgivare måste du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. För timvikarier som inte får sjuklön från arbetsgivare tillämpar Försäkringskassan samma regler som för arbetssökande.

Indragen sjukpenning?

Om Försäkringskassan meddelar dig att du inte får mer sjukpenning är det allra viktigaste att gå till jobbet den första arbetsdagen efter att beslutet kommit. Om du är arbetslös måste du anmäla dig direkt på Arbetsförmedlingen. Annars riskerar du att din sjukpenninggrundade inkomst sätts ned till 0 kronor, och det drabbar även andra ersättningar.

Ta även kontakt med din sektion i Kommunal och berätta om det som hänt. Kommunal kan sätta press på arbetsgivaren att ta sitt ansvar för din rehabilitering och även hjälpa dig som är medlem att överklaga Försäkringskassans beslut om det finns skäl att tro att beslutet är fel.

Kategorier

Sjukskrivning