OSA-kompassen – hjälp för bättre arbetsmiljö

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar dig och dina arbetskamrater i att arbeta med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Med hjälp av OSA-kompassen får du förutsättningar för att verksamheten lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Verktyget är framtaget gemensamt av Kommunal tillsammans med arbetsgivare inom kommun och landsting, men går att använda på alla arbetsplatser.

Vad är OSA-kompassen?

OSA-kompassen...

  • beskriver vilka krav som ställs inom de olika delområden som föreskrifterna tar upp,
  • länkar till olika metoder och verktyg,
  • ger goda exempel genom artiklar och
  • ger fördjupad kunskap genom forskarintervjuer.

Föreskrifterna betonar att det sätt att tänka och arbeta som finns i systematiskt arbetsmiljöarbete också kan användas när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en röd tråd genom OSA-kompassen.

Tydligare krav ska förebygga ohälsa på arbetet

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

OSA-kompassen är anpassad för kommun- och landstingssektorn. En arbetsgrupp inom Suntarbetsliv med representanter för SKR, Pacta och fackförbunden, däribland Kommunal, har valt ut det material som ingår.

Mer om föreskrifterna

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Om Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Pacta. På webbplatsen Suntarbetsliv.se finns idéer och verktyg för en attraktiv arbetsmiljö anpassat för kommun- och landstingssektorn.

Dela sidan