Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunals vision och varumärke

Foto: Fredrik Sandin Carlson
Den svenska välfärden stannar om inte Kommunals medlemmar är där. Det vet alla. Men beslutsfattarna förlitar sig på din lojalitet, medmänsklighet, professionalitet – och att du ska trolla med knäna. Det här måste det bli ändring på. Ditt jobb ska ha så bra villkor att det är värt att gå in i det med hjärtat.

Vår vision

Viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar

Våra löften

  • Alltid på din sida 
  • Vi tar fajten

Våra kärnvärden

Närvarande, proffsiga och handlingskraftiga.

Kommunal ska vara en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening på arbetsplatsen, i förhandlingarna, i medlemmens vardag och som samhällsaktör.

  • Närvarande - Kommunal ska vara en närvarande organisation. Vi finns alltid där. På arbetsplatsen, i medlemmarnas vardag, i debatten och i maktens korridorer.
  • Proffsiga - Kommunal levererar effektivt och hjälpsamt. Vi har kunniga och kompetenta fackliga företrädare som förstår medlemmarnas vardag eftersom de själva är en del av den. I andra frågor som rör medlemskapet är vi alltid tillgängliga och serviceinriktade oavsett kanal.
  • Handlingskraftiga - Kommunal är en organisation som går från ord till handling. Vi tar initiativ för medlemmarnas bästa, varje dag. När det behövs tar vi fajten.

Vad är en vision?

Visionen beskriver det som Kommunal strävar mot. Många medlemmar berättar att de älskar sina jobb - men det finns problem som måste lösas. Ett "men" kan till exempel vara schemaläggning som inte fungerar, avsaknad av arbetskläder eller otrygga anställningsformer. Vår vision handlar om att utplåna dessa "men". Jobben ska vara värda att älska fullt ut.

Vad är löften?

De löften som ges till medlemmar och möjliga medlemmar beskriver vad Kommunal står för och aldrig kommer att backa ifrån.

Vad är kärnvärden?

Kärnvärden beskriver de karaktärsdrag som är viktigast för hur Kommunal uppfattas. Orden ger positiv vägledning i det dagliga arbetet för var och en av oss inom Kommunal. De är viktiga verktyg för att hålla våra löften om att alltid stå på medlemmens sida och ta fajten när det behövs.