Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Nytt kollektivavtal mellan Kommunal och IDEA - Friskolor

Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, gällande Friskolor. Avtalet gäller dig som till exempel arbetar som fritidsledare eller barnskötare på en IDEA-ansluten friskola.

Det nya kollektivavtalet gäller från den 1 november 2016 till den 31 oktober 2017.

Löner, lägstalöner och ersättningar höjs med 2,2 procent.

Löneökningar
Lönerna höjs med 500 kronor per heltidsanställd och månad. Löneutrymmet fördelas individuellt på respektive arbetstagare.

Lägsta löner
Lön för arbetstagare med fast kontant lön som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader höjs till minst 18 266 kronor per månad. Lön för arbetstagare med fast kontant lön, där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket, efter genomgången utbildning, höjs till minst 20 578 kronor per månad.