Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Nytt kollektivavtal med KFO – Hälsa, vård och övrig omsorg

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med KFO gällande Hälsa, vård och övrig omsorg. Kollektivavtalet gäller från den 1 augusti 2016 till den 31 augusti 2019.

Innehåll i korthet

Löneökningar
Löneutrymmet utgörs per heltidsanställd och månad om lägst 500 kronor.

Extra satsning på undersköterskor
För undersköterskor tillförs ett löneutrymme om 230 kronor den 1 augusti 2016, 300 kronor den 1 augusti 2017 respektive 300 kronor den 1 augusti 2018, att fördela individuellt och differentierat.

Lägstlöner
Även lägstlöner höjs.

Tillägg för arbete på obekväm arbetstid
Ersättning för arbete på obekväm arbetstid höjs med 2,2 procent från och med den 1 januari 2017.

Arbete på obekväm arbestid höjs den 1 januari 2018 med ett belopp som utgörs av det utrymme som för 2017 fastställts inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn (det sk märket).