Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Nytt avtal klart med Almega Tjänsteföretagen om Friskolor

Kommunal har förhandlat fram ett nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteföretagen för Friskolor.

Avtalet påverkar nästan 5000 medlemmar i över 550 företag.

Löneökningar
Lönerna höjs från och med den 1 november 2016 med 500 kronor.

Lön för arbetstagare med fast kontant lön som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid överstigande tre månader höjs den 1 maj 2017 till 18 266 kronor.

Ersättningar
Ersättningar och tillägg höjs från och med den 1 november 2016 med 2,2 procent.

Nytt löneavtal
Kommunal och Almega Tjänsteföretagen har även träffat ett nytt löneavtal om nya principer för lokal lönebildning. Avtalet innebär en samsyn kring principerna för lönesättning av nyanställda arbetstagare samt en samsyn kring hur lägstalönerna ska tillämpas. Syftet med det nya löneavtalet är att uppmuntra utvecklingen av lokala lönesystem och individuell lönesättning.