Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Visstidsanställda i trafiken vågar inte säga ifrån om dåliga villkor

Medlemmar inom trafikbranschen diskuterar avtalsförslag
Ann-Sofi Andersson, Gun Axelsson, Susanne Flodhag och Anette Ali diskuterar avtalsförslag
Foto: Eva Wernlid
Medlemmar inom trafikbranschen diskuterar avtalsförslag
Samtal om villkoren på jobbet och den kommande avtalsrörelsen under konferensen för visstidsanställda medlemmar inom trafiken.
Foto: Eva Wernlid
Jimmy Jandyira, bussförare från Dalarna
”Den största frågan för mig är 6 timmars arbetsdag. Förare har ett slitsamt jobb och många blir sjukskrivna. En arbetstidsförkortning skulle spara pengar, tror jag", säger Jimmy Jandyira, bussförare från Dalarna
Foto: Eva Wernlid
Bea Nallesdotter, bussförare från Stockholm
”Jag tycker att jag ska få samma villkor som alla andra. Varför ska jag ha det sämre när jag jobbar lika mycket som de tillsvidareanställda?”, säger Bea Nallesdotter, bussförare från Stockholm
Foto: Eva Wernlid
Anette Ali, bussförare från Malmö
”Den fråga jag tar med mig hit idag låter som en skitsak men är ett stort arbetsmiljöproblem: Vi har inte tillgång till toalett under stora delar av arbetsdagen!”, säger Anette Ali, bussförare från Malmö.
Foto: Eva Wernlid
Medlemmar inom trafikbranschen diskuterar avtalsförslag
Francisco Nobre, Ann-Sofi Andersson, Gun Axelsson, Susanne Flodhag och Anette Ali diskuterar avtalsförslag.
Foto: Eva Wernlid
Medlemmar inom trafikbranschen diskuterar avtalsförslag
Efter samtal i smågrupper redovisade grupperna vad de kommit fram till.
Foto: Eva Wernlid
Mikael Claesson-Eriksson och Yvonne Ahlin från Kommunal
Mikael Claesson-Eriksson, ombudsman, och Yvonne Ahlin, studieutvecklare på Kommunal, stod för ramarna runt konferensen för visstidsanställda medlemmar inom trafikområdet.
Foto: Eva Wernlid
2015-12-18
Att köra buss eller spårvagn är ett ansvarsfullt jobb, som behöver matchas med en trygg anställning. Men utvecklingen går i motsatt riktning. En allt större andel av förarna anlitas på timme och upplever att de konkurrerar om jobben. Många vittnar om att de inte vågar påtala brister i arbetsmiljön och arbetsvillkoren eftersom de är rädda för att inte bli tillfrågade igen. Det och mycket annat diskuterades när visstidsanställda medlemmar inom trafiken samlades för att prata om villkoren på jobbet.

Den 15 december höll Kommunal en konferens för medlemmar i trafiken som jobbar visstid. Medlemmar från hela landet träffades i Stockholm för att diskutera sina erfarenheter och lämna förslag inför den kommande avtalsrörelsen. 

- Förare som arbetar visstid är en grupp som behöver komma till tals mer. Om bara de tillsvidareanställda hörs ger det inte en rättvisande bild av branschen. Hel-, deltids- och visstidsfrågan är det absolut viktigaste för Kommunal i den här avtalsrörelsen, och vi behöver driva frågorna både centralt och lokalt, framhöll Yvonne Chevallerau, ombudsman i Kommunal.

- Medlemmarna ger en tydlig signal om att de vill ha tillsvidareanställningar. Den bilden skiljer sig från den som arbetsgivarna brukar ge, säger Per Svensson, ombudsman i Kommunal.

”Om jag säger min mening kanske de inte ringer igen”

Termen visstidsanställda ger intrycket av att det är riktiga anställningar det handlar om, men termen innefattar också alla ”behovare” eller ”timmisar” som arbetar helt utan förbindelser från arbetsgivarens sida. En förare kan när som helst bli utan jobb, och arbetsgivaren behöver inte förklara varför. Detta gör att förarna upplever en ständig osäkerhet.

- Ställer man krav på arbetsgivaren blir man straffad genom att inte få jobb. Man tystnar i stället, sa en deltagare.

Medlemmar på både denna konferens och den som hölls tidigare i höst berättade att det förekommer att arbetsgivare tackar nej till erfarna förare som söker jobb, och istället väljer att ta in oerfarna sökande som har lönen subventionerad från Arbetsförmedlingen.

”Att hålla sig en halv dag är inte bra för blåsan”

Bland de arbetsmiljöproblem som deltagarna lyfte fram finns pressade scheman, där ett fel på bussen eller ett behov att gå på toaletten gör att föraren spräcker tidtabellen. En så enkel sak som att ha en toalett att gå till är inte självklart för alla, på grund av hur toaletterna är placerade i förhållande till turer, schema och köbildning.

Att hålla sig för länge är inte bra för blåsan, men problemet är inte svårt att lösa. Ställ bara ut en Bajamaja eller liknande, sa Annette Ali från Malmö.

Säkerheten mot hot och våld togs också upp. Deltagare efterlyste väktare eller dubbelbemanning på kvällstid, samt att slippa hantera kontanter.

”När blir jag tillsvidareanställd?”

Flera deltagare på konferensen framhöll hur osäkert livet blir som visstidare. Förutom ovissheten kring när arbetsgivaren ska ringa och erbjuda jobb, är det knepigt att planera vardag, socialt liv, ledighet och resor. Att skaffa bostad är svårt eftersom både hyreskontrakt och lån kräver en riktig anställning. LAS-reglerna för när en visstid konverteras till tillsvidareanställning upplevs som krångliga. Dessutom ligger ofta ”bevisbördan” hos den enskilde. Hen behöver själv spara alla dokument för att kunna visa hur mycket hen jobbat. Detta var ett stort diskussionsämne under konferensen, och många var märkbart frustrerade över regelverket.

Konkreta avtalsförslag om att begränsa andelen visstidare kom från flera deltagare. Andra förslag var att förare ska få bättre koll i förväg på när de ska jobba, och ett system med fridagar för att kunna planera sin fritid.

Att semesterersättningen alltid betalas ut som en klumpsumma i februari är en annan orsak till missnöje – alla borde ha rätt att ta få ut sin semesterersättning när de faktiskt har semester!
 

Av: Anna Sahlée