Viktigt möte med minister


2020-04-02

Ardalan Shekarabi har precis satt igång en politisk boll för att eliminera konsekvenserna med sjukförsäkringens 180-dagars regel. Nu väntar han på svar från Försäkringskassan. Om de inte kan avstå från att använda regeln i och med coronapandemin lyfts frågan i riksdagen.

- Människor som gjort allt som förväntas av dem ska inte riskera att bli av med sin sjukpenning på grund av att operationer ställs in. Vi ska inte behandla människor på det sättet, säger socialförsäkringsministern vid ett möte med fackligt förtroendevalda via video.

Egentligen var det meningen att Ardalan Shekarabi skulle besökt Kommunal Skåne för att träffa förtroendevalda på förmiddagen och deltagit i ett stort möte med försäkringsinformatörer inom LO på Backagården i Skåne på eftermiddagen. Men så kom coronapandemin och ställde det mesta på ända. Så medan Shekarabi färdas i bil med telefonen i högsta hugg sitter sex fackligt aktiva samt Kommunals avdelningsordförande på säkert avstånd från varandra i en möteslokal med videoskärm.

Ardalan Shekarabi inleder med att berätta om den ventil som han vill införa i pensionssystemet och som ska ge möjlighet för dem som slitit ut sig på jobbet att kunna gå i pension tidigare när pensionsåldern nu succesivt höjs.

- I princip finns den möjligheten inte längre. Möjligheten att få sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension finns nästan inte längre. 2004 var det 70 000 personer som beviljades förtidspension. Förra året var siffran nere i 5 000. Vi gick från att ha de mest generösa reglerna till att alliansen skapade de hårdaste. Det innebär att är du 63 år och slitit ut kroppen som Kommunalare finns ingen utväg.

För att skapa en svensk modell har Shekarabi tittat både på Danmark där det heter seniorpension och Finland som har en modell som kallas arbetslivspension. Processen är igång, utredare utsedd och 2021 ska det finnas ett färdigt förslag för riksdagen att ta ställning till.

- Höjningen av pensionsåldern får orättvisa konsekvenser om vi inte får till en ventil, en utväg, och här vill jag säga att vi kommer att landa bra i det här mycket tack vare Kommunals engagemang.

Shekarabis nästa steg är att arbeta för att höja pensionsinbetalningarna. De som jobbat länge måste få en högre pension, menar han.

En annan stor fråga är sjukförsäkringssystemet där vi gått från ledande till sämst i Norden.

Om vi vill vara ett land där du är trygg när du är sjuk måste vi montera upp systemet

I dagarna har han ställt frågan till Försäkringskassan om de, utan ändringar från politikerna, kan avstå från att tillämpa 180- dagarsregeln som säger att den som är sjuk matchas mot hela arbetsmarknaden och i princip förlorar sin sjukpenning.

- I dag när planerade operationer skjuts upp får den regeln enorma konsekvenser.

Shekarabi avvaktar nu svar från Försäkringskassan. Svarar myndigheten att regelverket måste ändras kommer frågan att lyftas i riksdagen.

- Det handlar om dagar, säger Shekarabi.

Vi gör allt vi kan

Ann-Louise Levau är en av mötesdeltagarna. Hon är huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus i Lund. I hennes vardag kretsar mycket kring bristen på skyddsutrustning.

- Det finns en stor oro bland personalen och en uppenbar risk för arbetsvägran, säger hon. Ardalan Shekarabi säger att kraven på skyddsutrustning inte ska sänkas och att han och regeringen ska se till att vi inte hamnar i en sådan situation.

- Vi har inte bättre veckor framför oss. Det är inte över. Det kommer att bli mycket värre, säger han.

- Vad ska jag säga till kollegor som är oroliga, kontrar Ann-Louise.

- Att vi gör allt vi kan, svarar Ardalan Shekarabi.

Var och en av mötesdeltagarna lyfter sina hjärtefrågor, de handlar om a-kassan, karensdagen, sjukförsäkringen och om hur viktigt det är att Kommunals medlemmar engagerar sig i de frågor som är viktiga för dem.

När mötesdeltagarna summerar mötet dyker ord som rakt, tydligt, sakligt och kunnigt upp.

- Alla reformer som införts i och med corona är grundläggande och det blir så påtagligt vilka brister som finns i socialförsäkringssystemen. Det är bra att regeringen inser det och har en plan, konstaterar Torgny Handreck, som arbetar med fackligpolitiska frågor.

- Mötesformen är ny för oss i dessa sammanhang, men vi kan redan nu konstatera att vi gärna utvecklar forumet eftersom det ökar våra möjligheter enormt i det facklig-politiska arbetet ur flera olika perspektiv. Vi kan ha öppna samtal med våra politiker, vi har en direkt väg in att lyfta frågor som är relevanta och viktiga för medlemmarna i Kommunal och dessutom sparar vi både tid, pengar och på miljön, avslutar avdelning Skånes ordförande Tina Christensen.

Dela sidan