Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Vi går vår egen väg, för undersköterskornas skull

2015-12-08
Kommunals ambitioner rubbas inte av den uteblivna LO-samordningen. Undersköterskornas löner måste upp, våra medlemmar förtjänar rimliga villkor och fungerande välfärd, skriver Margaretha Bohman, ordförande, Kommunal Stockholms län.

Sverige ska vara ett jämställt samhälle, där kön inte avgör saker som vilken lön du får eller vilka villkor du arbetar under. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut, de som arbetar i kvinnodominerade branscher har fortfarande sämre lön än de i mansdominerade.

Samtidigt som kvinnodominerade yrken oftast är centrala för att Sverige ska fungera. Det är svårt att föreställa sig hur landet skulle se ut utan välfärden som Kommunals medlemmar bär upp.

För oss i Kommunal Stockholms län är diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden ett problem för såväl våra medlemmar och vårt samhälle. Undersköterskor är en värdediskriminerad yrkesgrupp i en bransch som lider av akuta rekryteringsbehov.

Vi är en växande befolkning som lever allt längre, det betyder att vi behöver 160 000 nya undersköterskor de kommande åren för att klara av kvaliteten i vården och omsorgen. För att vi ska kunna locka människor till yrket och säkra Sveriges välfärd måste lönerna och villkoren vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Kort och gott, lönerna måste upp.

Mellan en undersköterska och en verkstadsarbetare kan det skilja sig tusentals kronor i lön, trots att båda har lika lång yrkesutbildning får undersköterskan mindre i plånboken. Det går inte att förklara på något annat sätt än att kvinnors yrken fortsätter nedvärderas, något vi måste se till att ändra på.

Det är av detta skäl som LO-samordningen spruckit. Vi väljer att prioritera jämställdheten och att höja kvinnors löner, det är ett krav vi inte kan backa ifrån. Vi måste ta ansvar för det LO lovat.

Kommunal Stockholms län företräder över 78 000 medlemmar, på riksnivå är vi en halv miljon människor. Det är människor som ser verkligheten på arbetsplatsen, de förstår att något drastiskt måste ske för att situationen ska förbättras. Även allmänhet, anhöriga och vårdtagare ger oss sitt stöd.

Det handlar trots allt om vilken vård och omsorg vi själva vill få när vi blir gamla eller sjuka. Det handlar om hur välfärden ska ta hand om de som verkar inom den och som har behov av den.

Alla LO-förbund kommer nu att driva sina egna avtalsrörelser. Vi i Kommunal Stockholms län har vägen utstakad framför oss. Vi kräver jämställda löner och bättre villkor för de som bär upp Sveriges välfärd. Det är en ödesfråga väl värd att kämpa för.

Debattartikeln är även publicerad på dagensarena.se