Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Vi behöver hålla kvar den styrka som #metoo förde med sig!

Metoo ett år senare
Foto: Kommunal
2018-11-06
Det har nu gått drygt ett år sedan skådespelaren Alyssa Milano uppmanade sina kollegor att genom hashtaggen #metoo delge sina erfarenheter av sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. Uppropet fick ett omfattande genomslag  i många branscher och över hela världen. Fackföreningsrörelsens hashtagg fick namnet #inteförhandlingsbart och samlade även den många kvinnor som skrev på och vittnade om sexuella trakasserier inom fackföreningsrörelsen.

Kommunal kan aldrig tolerera att sexuella trakasserier och andra kränkningar förekommer ute på arbetsplatserna och som en självklarhet inte inom organisationens verksamhet. Det #metoo främst har gjort är att ta bort den tysthetskultur som har rått.

65 % av svenskarna anser att #metoo ledde till en förändring. Men männen anser i högre grad än kvinnorna att män idag säger ifrån vid oacceptabelt beteende i högre grad än innan #metoo  (SVTs Novusundersökning).

Många medlemmar i Kommunal har tillfälliga anställningar och som vi vet genom LOs senast undersökning är de mer utsatta för sexuella trakasserier och då främst från brukare och anhöriga. Det är kvinnor med otrygga anställningar som har svårast att säga ifrån mot sexuella trakasserier, ställa krav på arbetsmiljö eller villkor i stort. De är rädda att mista sitt arbete.

Vi behöver hålla kvar den styrka som #metoo förde med sig och inom Kommunals organisation vara en motkraft till nedlåtande jargonger.

Kommunals alla aktiviteter ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde, jämställdhet och feminism.

Ingen som engagerar sig fackligt ska behöva höra kommentarer, eller på något vis känna sig otrygg eller sexuellt trakasserad. Det fackliga uppdraget ska präglas av att vara en fredad zon, vi behöver träda före inom organisationen för att det ska spilla över ut på våra arbetsplatser där våra medlemmar har sin vardag.

Till vår hjälp har vi vårt förhållningssätt som vi har tagit fram för att vara ett stöd vid alla våra olika träffar på olika plan i vår organisation. Använd vårt förhållningssätt, var lyhörd och påminn varandra så får vi ett klimat inom organisationen som vi alla mår bra av och kan utvecklas i.

 

Kategorier

Arbetsmiljö