Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Välj välfärden - vi har råd!

2014-04-14
Har vi råd med en gemensamt finansierad välfärd? Det är en fråga som blivit allt mer aktuell i takt med att vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Kommunals rapport "Välj välfärden - vi har råd!" tar upp vilka resurser som behövs 2050 för att klara välfärden.

Vi står inför en demografisk utmaning i och med att vi lever längre och befolkningen får en allt högre andel äldre. Åsikterna om vilka konsekvenser denna utmaning får går isär. Kommunals nya rapport Välj välfärden - vi har råd! tar upp - utifrån bland annat demografi och kvalitetsantagande - vilka resurser som behövs 2050 för att klara att upprätthålla en god och fungerande välfärd för alla.

Rapporten visar att det är fullt möjligt. Om antalet arbetade timmar inom välfärden följer befolkningsutvecklingens behov visar våra resultat att år 2050 kommer vi att behöva tillföra resurser till den kommunala sektorn motsvarande en höjning av den kommunala skattesatsen med cirka tre procentenheter.

Det är alltså inga chockhöjningar som krävs. Skattehöjningen på tre procentenheter förutsätter dessutom oförändrade statsbidrag. Höjs dessa i takt med produktivitetsökningarna i ekonomin kan skatterna till och med sänkas på sikt.

Rekryteringen till välfärdsyrkena kräver höjda löner i sektorn, det är en slutsats i rapporten. Om de som arbetar inom välfärden ska kunna få en ökad relativlön utan att medlen tas från välfärdstjänsterna, krävs ökade resurser till kommunsektorn. Om undersköterskans lön höjs till samma nivå som en metallarbetares ryms det i rapportens scenario med en skattehöjning på tre procentenheter.

Politiken har makt att hålla förväntningarna i schack. Ekonomin är ingen naturlag. Det är inte ekonomin som har makt över oss – det handlar om våra prioriteringar. Vi har råd med en gemensam välfärd!

Kategorier

Rapporter