Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Vad har din sektion gjort under den pågående corona-pandemin?

Vad har din sektion gjort under den pågående pandemin?
Vad har din sektion gjort under den pågående pandemin?
Foto: Pixabay
2020-07-06
Det har varit en tuff vår för medlemmarna som arbetar inom Höglandet Region, Jönköping-Värnamo Region. Corona-pandemin har ställt mycket på sin spets och behovet av en stark fackförening har varit stor. Vi som har fackliga uppdrag i sektionen du tillhör har arbetat hårt för att du ska få skälig ersättning och schyssta villkor på din arbetsplats under denna pandemi. Därför har vi här gjort en sammanställning av hur arbetet sett ut under våren. Vi har arbetat med olika frågor utifrån olika områden.

Central samverkan

Den centrala samverkansgruppen där Kommunal ingår har haft sina ordinarie samverkansmöten en gång per månad, mars - juni. Utöver dessa har extra samverkanmöten hållits i stort sett en gång per vecka.

Gemensamma avstämningsmöten med medicinsk och kirurgisk vård (där också Kommunal ingått) har hållits ca en gång per vecka. Samtliga protokoll från mötena finns på intranätet.

Vid mötena har följande diskuterats:

 • Semesterförläggning/semesterlistor/scheman

Arbetsgivaren menar att 4 veckor under juni-augusti gäller, vi har framfört att vi ser att det inte ser ut så i verkligheten.

Kommunal anser därför att arbetsgivaren måste ge ersättning till alla som (så kallat) frivilligt avstår från fyra veckors semester, som delar upp och  tar 3+1 veckor med den fjärde i september eller kanske inte ens får den i september. Detta har vi inte fått gehör för.

Strax innan midsommar visar det sig att medlemmar inte fått sin semester fastställd, dvs fått veta datumen för sina semesterveckor. Kommunal och övriga förbund påpekar att arbetsgivaren ska agera eftersom medlemmar säger upp sig, är sjukskrivna på grund av smitta och krafterna börjar ta slut efter månader av slit mitt i stormen av pandemin.
Regionen beslutar att, utifrån gjorda prognoser, stänga och minska vårdplatser och personalen får sin semester fastställd den 18/6. Nu inser arbetsgivaren att det finns en stor risk att de kan komma att behöva ta tillbaka semester eller avbryta pågående semester.
Arbetsgivaren presenterar då ett ensidigt arbetsgivarbeslut till ersättning för dem som fick sin semester fastställd 18/6 och behöver gå in och arbeta. Arbetsgivaren ersätter då personal med 30000 kronor, för en hel vecka.
Kommunal anser att även de som fått sin semester fastställd tidigare än 18/6 och som kan behöva gå in och arbeta ska få ersättning, men det säger arbetsgivaren nej till.

Kommunal har betygsatt Region Jönköping som sämst i klassen vad gäller att betala för semestrar som fås som i normalfallet.

 • Andra ersättningar

Kommunal lyfter frågan om ersättning för förlorad inkomst till personal som skickats hem i tron om att de smittats av Covid-19 men som visar sig inte vara smittade. Arbetsgivaren säger nej och hänvisar till sjukförsäkringslagen. Arbetsgivaren menar också att det är svårt att avgöra om det är på arbetsplatsen personalen smittats, smittan finns i samhället. Kommunal vidhåller ändå att sannolikheten att de smittats på jobbet är större.

Centrala förhandlingar

Utöver samverkansmötena har centrala förhandlingar genomförts med syfte att bland annat driva frågan om ersättningar till personal under corona-pandemin.

Fortsatta möten med centrala samverkansgruppen

 

Möten för den centrala samverkansgruppen skulle pausats till augusti. Men tack vare Kommunal beslutades det att hålla möten en gång i veckan även under sommaren. Detta för att kunna följa upp och utvärdera hur arbetet fungerar.

 

Arbetsmiljöarbete

Kommunal har under våren vid upprepade tillfällen påpekat vikten av att arbetsgivaren gör risk- och konsekvensbedömningar.

Kommunal har lyft frågan om skyddsutrustning och egentillverkade visir eftersom vi vet att det använts och fortfarande kanske används sådana visir. Just nu väntar vi på svar på ett antal frågor kring detta.

Kommunals skyddsombud  har lagt en sk 66a, skriftlig begäran om arbetsmiljöåtgärder. Läs mer om den här

Det har även lagts Begäran om åtgärd tvärfackligt av huvudskyddsombuden i en del fall.

 

Avtal

 • Kollektivavtalet:
  Kommunal anser att arbetsgivaren utnyttjar kollektivavtalets regler till bristningsgränsen och mer därtill. Det får negativa konsekvenser för medlemmarna. Kommunal har framfört att vårt avtal är skrivet för normalsituationer och med en viss töjbarhet. Men då vi inte befinner oss i en normalsituation måste arbetsgivaren ge extra ersättning.
 • Flextidsavtalet:
  Kommunal har också lyft frågan om flextidsavtalet vilket resulterat i att arbetsgivaren pausar avstämningen i maj och att plussaldot kan vara högre än de 15 timmarna. För dem som jobbar i direkta vårdarbetet med covid men även tex städ som städar där covid -smittade finns, är det övertid inte flextid om man inte kan gå vid arbetstidens slut.
 • Förskjuten arbetstid:
  Kommunal har hävdat att reglerna för förskjuten arbetstid ska gälla fullt ut, exempelvis vid  schemabyte på kort varsel. Det är inte gjort några avsteg från vårt avtal. Arbetsgivaren säger att reglerna självfallet följs, inget annat.

 

Påverkansarbete gentemot Region Jönköping

Kommunal har tillsammans med övriga förbund på olika sätt försökt påverka Region Jönköping att fatta beslut och ta ansvar i linje med den goda personalpolitik som man anser sig ha. Vi har pekat på att ett sätt är att ge ersättning till de som arbetar med smitta eller misstänkt sådan.

Vi har därför begärt att medlemmar som arbetar inom ambulans, akutenheterna, AVA och servicepersonal som städar också ska få ta del av en ersättning.
Vi har fått blankt nej som svar på våra yrkanden.

Kommunal har även varit i kontakt med den socialdemokratiska ledningen med syfte att få dem att agera. I maj presenterar arbetsgivaren, med stöd av den politiska ledningen, ett förslag på tre olika ersättningar:

 • färdersättning, 100 procent av timlönen, när man får åka till annan arbetsplats än den ursprungliga
 • höjt ersättning vid extra övertid samt vid nödfallsövertid
 • arbetsvärderingstillägg  på 4000 kr till de som har sin huvudarbetsplats på de tre covid-enheterna, IVA/Covid, Kohrhot och Infektion.

Detta är ett ensidigt arbetsgivarbeslut som vi endast kan framföra synpunkter på.

I samverkan sa Kommunal nej till förslaget med hänvisning till att vi anser att fler yrkesgrupper ska få del av ersättningen. Vid tillkännagivandet av beslutet för ersättningar hade politik och tjänstemän lagt på ett presentkort på 500 kronor, till ALLA anställda.

Kommunal begärde central förhandling som slutade i oenighet, arbetsgivaren gick inte med på några förändringar.


Vad händer framöver, vad gör Kommunal?

Vi vill undersöka hur du upplever semesterhanteringen. Därför kommer du som är  medlem och tillhör sektion Höglandet eller Sektion Jönköping/Värnamo Region få ett sms en länk till ett frågeformulär inom kort. Vi ser fram emot dina svar på frågor som rör när du fått din semester bestämd, hur många veckor, hur de fördelats och när de fås ut.

Se gärna över dina kontaktuppgifter på MinaSidor  så att vi säkert kan nå dig.