Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Uttalande Kommunal Stockholms läns representantskap 22 november 2018

2018-11-30
Från 2011 och till och med 2016 hade Arbetsmiljöverket ett uppdrag, att undersöka varför personer i kvinnodominerade yrken har högre sjukfrånvaro och lämnar yrkeslivet tidigare än personer i mansdominerade yrken. Arbetsmiljöverket organiserade arbetet i olika projekt och i nära samarbete med forskare, för att ta fram kunskap som underlag till åtgärder. Ny kunskap har kommit fram, bland annat att kvinnor dör i förtid enbart på faktorer som har med arbetet att göra.

Deras rapport ”Organisera för en jämställd arbetsmiljöfrån ord till handling. En vitbok från Arbetsmiljöverket” var klar 2017. En vitbok är en skrift som med auktoritet sammanfattar idéer och ambitioner inom ett område. (Du hittar den i en länk nedan.)

I rapporten sammanfattas de viktigaste slutsatserna för att göra projektets samlade erfarenheter begripliga, meningsfulla och hanterbara för framtida beslut och åtgärder. Kunskapen finns för att förändra och från ord till handling.

Trots det har ohälsan eller det förtida utträdet från arbetsmarknaden inte minskat för personer i kvinnodominerade yrken. Tvärtom ökar den fortfarande.

Slutsatserna i rapporten sammanfattas med att de högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Detta behöver hanteras   organisatorisk nivå och inteindividnivå. Hela organisationen, alla nivåer måste se till att kraven i arbetet balanseras med rätt resurser.

De värderingar och normer som ligger bakom att arbetsvillkor och arbetsmiljö  är ojämnställda måste ifrågasättas. Ansvaret för att förändra arbetsvillkoren och arbetsmiljön ligger hos de parter som verkar arbetsplatserna.

Förutsättningarna för förändringsarbetet måste ges från organisatorisk nivå, i kommuner och landsting den politiska nivån.

För att förhindra att kvinnor blir sjuka av arbetet kräver Kommunal Stockholms läns representantskap att landstinget och kommunerna i Stockholms län tar initiativ och påbörjar ett arbete med större förändringar avseende styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser för att i grunden göra något åt att kvinnor i högre utsträckning blir sjuka av jobbet.