Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Undersköterskesatsning i ett nytt kollektivavtal med KFO

2016-10-21
Kommunal har tecknat ett nytt treårsavtal med KFO inom området hälsa, vård och övrig omsorg. Ett avtal som innebär löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd. Utöver det innefattar det nya avtalet en extra lönesatsning på undersköterskor.

-Undersköterskor är en värdediskriminerad grupp på arbetsmarknaden. Det innebär att deras arbete värderas lägre för att det är ett kvinnodominerat yrke, jämfört med yrken där män är i majoritet. För att komma till rätta med detta har Kommunal förhandlat fram en rejäl extra löneökning för den yrkeskategorin, säger Lars-Sture Johansson, ombudsman Kommunal.

Avtalet med KFO innehåller även ett högre tillägg för arbete på obekväm arbetstid. Ersättning för arbete på obekväm arbetstid och lägstlön höjs med 2,2 % första året och med märket under år två och tre.

-Det har varit konstruktiva samtal och det är glädjande och viktigt att vi har tecknat ett avtal som garanterar tydliga löneökningar för Kommunals medlemmar, säger Lars-Sture Johansson.

Undersköterskesatsningen baseras på att löneutrymmet utgörs per heltidsanställd och månad om lägst 500 kronor att fördelas individuellt och differentierat. Löneutrymme per den 1 augusti 2017 och den 1 augusti 2018 fastställs av de centrala parterna och utgörs av det utrymme som för respektive år fastställs mellan berörda arbetsgivarorganisationer och IF Metall inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn.

Lägstlönerna är uppbyggda i två nivåer som presenteras nedan.

Nivå 1
Lägstalön nivå 1 för arbetstagare som fyllt 18 år ska uppgå till lägst 17 981 kronor eller 104,54 kronor per timme från den 1 augusti 2016.

Lägstalön nivå 1 höjs den 1 augusti 2017 respektive den 1 augusti 2018 med ett belopp som utgörs av det utrymme som för respektive år fastställs mellan berörda arbetsgivarorganisationer och IF Metall inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn.

Nivå 2
Lägstalön nivå 2 för arbetstagare där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning, ska lönen uppgå till lägst 20 080 kronor eller 116,74 kronor per timme från den 1 augusti 2016.

Lägstalön nivå 2 höjs den 1 augusti 2017 respektive den 1 augusti 2018 med ett belopp som utgörs av det utrymme som för respektive år fastställs mellan berörda arbetsgivarorganisationer och IF Metall inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn.