Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Två belönas för sitt fackliga arbete

Årets arbetsplatsombud och skyddsombud
Linda Ringström. Boden, årets arbetsplatsombud, samt Ann-Sofie Olsson, Gällivare, årets skyddsombud.
Foto: Tommy Ström
2018-02-14
Kommunal Norrbotten har utsett Årets Arbetsplatsombud och Årets Skyddsombud. Linda Ringström, Boden, samt Ann-Sofie Olsson, Gällivare, är vinnarna.

De var inbjudna till prisceremoni vid avdelningskontoret i Luleå den 13 februari där de fick diplom och en liten gåva av avdelningsordförande Zara Leghissa.

Samtidigt pågick en utbildning för nya arbetsplatsombud i lokalerna. De nya ombuden fick en pratstund om fackligt arbete med pristagarna.

Här är utdrag ur de nomineringar som fick avdelningsstyrelsen att utse just Linda och Ann-Sofie:

Årets arbetsplatsombud,  Linda Ringström, Åcenter äldreboende, Boden:
”Hon har god kontakt med den fackliga sektionen, med våra chefer och med alla oss i arbetsgruppen. Hon är också mån om att alla vikarier ska känna sig välkomna och få en bra introduktion. På något konstigt sätt lyckas hon vända allt vårat gnäll/kritik till något positivt. Hon jobbar ständigt för att vi ska ha en trygg och säker arbetsplats, men ser också till att vi har roligt på jobbet. Jag tror inte hon vet hur mycket vi uppskattar hennes jobb, och just därför behöver hon bli årets arbetsplats- och skyddsombud.”

Årets skyddsombud, Ann-Sofie Olsson, Enen (soc) Gällivare kommun:
”Har en helhetsbild av arbetsmiljön på enheten. Samverkar med chef och arbetskamrater så riskanalyser görs och följs upp, handlingsplaner följs upp och att arbetsmiljön beaktas och åtgärdas vid varje förändringsarbete. Leder genom att vara ett gott föredöme i arbetsmiljöarbetet, samt månar om sina arbetskamraters arbetsmiljö. Det är stora omorganisationer i Gällivare kommun, varför det inte är helt lätt att orka bemöta varje individ på ett bra sätt - detta klarar Ann-Sofie av. Är aktiv på sin arbetsplats gällande fackliga frågor och värvar nya medlemmar.”

Kategorier

Norrbotten