Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skyddsombud i coronatider

Jonas Englund
Jonas Englund
Foto: Kommunal
2020-06-30
Det är tufft att arbeta under corona-pandemin, och kanske är det extra tufft för alla skyddsombud. Hur går det egentligen till, och vad händer till exempel när man lägger en 6:6a? Vi har pratat med Jonas Englund, som har kämpat i månader för att försöka skydda sig och sina busschaufför-kollegor från smittan. Det har varit en lång och tidvis svår kamp.

Hej Jonas Englund, vem är du?

Jag är en glad busschaufför sedan 30 år tillbaka, och är också sedan 2018 skyddsombud på min arbetsplats.

Berätta om din första kontakt med fackförbundet Kommunal, och varför du bestämde dig för att bli medlem och hur det kom sig att du blev skyddsombud? 

Min första kontakt med Kommunal var när jag började på Swebus. Det var en kollega som tyckte att jag skulle gå med i buss-sektionen, för där kunde man vara med och förändra sin arbetssituation. Då bestämde jag mig för att bli medlem i Kommunal och på min sektion fick jag förtroende som studieansvarig och ungdomsansvarig, vilket ledde att jag sedermera blev AO/SO, och sen vidare till att bli huvudskyddsombud. Nu är jag Regionalt skyddsombud, med förtroendet från våra medlemmar och avdelningen.

Du har ju visat ett stort engagemang under corona-pandemin och verkligen fått kämpa för din och dina kollegors säkerhet, vad får du ditt driv ifrån?

Det har jag fått från mina föräldrar som fostrat mig att aldrig ge upp, och att man är inte stark ensam, utan det är tillsammans som vi blir starka för att kunna driva på fackliga frågor. Visst har det känts motigt ibland när det känts som att man ”stångat sig blodig”, men tack vare det stora stödet från mina fackliga kollegor har det ändå gått väl.

Ja en sak är helt säker, det hade varit mycket svårare att driva de här frågorna om jag inte haft Kommunal med mig i detta.

 

Berätta om ditt arbete som skyddsombud i kampen mot corona.

Jag fick till mig från flera av mina kollegor i branschen att de kände väldigt stor oro och rädsla över smittorisken kring Covid -19, så det började med att jag tog kontakt med arbetsgivaren i början av mars. Dom hade ingen som helst lösning eller förebyggande arbete för att eliminera smittorisken vid kontakten/närheten till resenärerna, för de lyssnade på sin uppdragsgivares (huvudmans) råd och rekommendationer. Huvudmannens rekommendationer var att ”en armlängds avstånd räckte”, och ”istället för handsprit kunde man använda våtservetter”.

Det verkar ju helt befängt, vad gjorde du då? 

Jag var absolut inte nöjd med det svaret, så den 23 mars lämnade jag in en 6:6 a till arbetsgivaren (läs mer om arbetsmiljöarbete här: https://www.kommunal.se/nu-vaxlar-vi-upp-arbetsmiljoarbetet). Där gav jag arbetsgivaren 4 dagar på sig att svara.

Vad hände då? 

Efter mycket ältande fram och tillbaka med arbetsgivaren så begärde jag hjälp av arbetsmiljöverket, vilket ledde till att det i april blev en inspektion där länshuvudmannen, arbetsgivaren, jag som skyddsombud, och två inspektörer från arbetsmiljöverket deltog. Jag framförde mina krav och det jag ville ha hjälp med, arbetsgivaren fick förklara sin del, och huvudmannen fick göra sin bedömning.

Och vilka var dina krav? 

De framgår av beslutet arbetsgivaren fick från arbetsmiljöverket efter inspektionen (läs nedan):

Villkoren vi planerar att ställa i ett förbud

Vi överväger att från och med den 15 maj 2020 förbjuda er att framföra buss i linjetrafik, som körs på uppdrag av Kalmar Länstrafik (KLT), om inte följandevillkor är uppfyllda:

1a. För bussar med två eller fler dörrar får bussens främre dörr inte öppnas för på-eller avstigning av passagerare.

1b. Området från de två främsta stolsraderna och fram till förarplatsen på bussen ska vara avspärrat så att avståndet mellan bussföraren och passageraren kan upprätthållas.

1c. Det ska finnas tydlig markering och information till passagerarna att de inte får vistas i det avspärrade området.

Förbudet gäller vid vite av 100 000 kronor för varje tillfället som buss framförs i linjetrafik utan att samtliga villkor är uppfyllda.

Och ett direktiv till:

2. Kraven vi överväger att ställa i ett föreläggande

Vi överväger att förelägga er vid vite om 100 000 kronor att senast den 20 maj 2020 genomföra följande åtgärder:

2a. Ni ska undersöka om det i aktuell verksamhet finns arbetstagare, utöver de som är 70 år eller äldre, som tillhör någon av de av Folkhälsomyndigheten uttryckta riskgrupper och som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom covid-19.

Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet på grund av smitta och, utifrån resultatet av riskbedömningen, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. De åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska dokumenteras i en handlingsplan. I planen ska även anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs och när åtgärderna ska vara vidtagna.

Riskbedömningen och handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt.

 

Är du nöjd nu, Jonas Englund? 

Huvudmannen känner fortfarande större oro för biljettintäkterna än för smittorisken. Det finns många lösningar på alternativ betalning och viserande av biljetter men detta lyssnar inte huvudmannen på, då det känns som om allt handlar om pengar före arbetsmiljö. Man vill fortfarande hitta alternativa lösningar på förbudet som arbetsmiljöverket hjälpt oss med.

Aldrig att jag ger upp!

 

Men du kommer inte ge dig? 

Aldrig att jag ger upp! Visst känns det motigt ibland men då har jag ändå stödet bakom mig i form av fackliga kollegor och medlemmarna.

Har du någonsin funderat på om och hur du hade kunnat driva de här frågorna utan Kommunal i ryggen? 

Ja en sak är helt säker, det hade varit mycket svårare om jag inte haft Kommunal med mig i detta.

 

Tack Jonas, för ditt fantastiska arbete, och för att du engagerar dig.

Du kan ha räddat liv!

Kategorier

Sydost