Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Semestern är lika mycket värd oavsett yrke!

Malin Ragnegård
Foto: Kommunal
2020-05-05
Region Dalarna meddelade i slutet på april att Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat att vårdpersonal inom regionen får upp till 20 000 kr i ersättning för varje flyttad semestervecka. Detta gäller dock endast sjuksköterskor, inte övrig vårdpersonal och andra yrkesgrupper inom vårt avtalsområde. För Kommunal Bergslagen är det inte acceptabelt att vårdpersonalens semester värderas olika.

Bakom beslutet ligger den rådande situationen med Covid-19 och det är en del i arbetet med att lösa sommarbemanningen för att kunna säkra patientsäkerheten. Beslutet innebär att en sjuksköterska som förlägger sin huvudsemester till september eller senare får 20 000 kr extra per flyttad semestervecka, för övrig vårdpersonal utgår 15 000 kr extra per flyttad semestervecka.

Att på detta tydliga sätt signalera att man från arbetsgivaren anser att personalens semester är olika mycket värd för olika personalkategorier är inte acceptabelt, säger Malin Ragnegård, avdelningsordförande Kommunal Bergslagen.

I den unika och pressande situation som råder inom vården i och med Covid-19 har Kommunal Bergslagen förståelse för behovet av möjligheten för arbetsgivaren att dels förlänga semesterperioden och av att ha möjligheten att erbjuda personalen att flytta sin huvudsemester. Det vi inte förstår är varför en flyttad semestervecka är värd 5000 kr mer för en sjuksköterska än för en undersköterska. Här anser vi att region Dalarna bör låta det värde de sätter på sina anställda visa sig i konkret handling, genom att ge samma ersättning för en flyttad semestervecka som en sjuksköterska får till övrig vårdpersonal och andra yrkesgrupper som kan komma att omfattas av detta. Vi ser det också som en självklarhet att våra medlemmar och övrig vårdpersonal kommer kunna ta ut en sammanhängande semester.

Under denna kris har våra medlemmar fått applåder och hyllats som hjältar, vilket de också är. Nu är det dags att gå från ord till handling och ge medlemmarna en rimlig ersättning för de uppoffringar de gör. Då duger det inte att värdera människors semester olika på detta sätt. Semestern är lika mycket värd oavsett yrke, säger Therese Lundell, sektionsordförande Kommunal Bergslagen sektion Dalarna.