Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

#metoo Säg ifrån, dokumentera, berätta!

#metoo
#metoo
Foto: Kommunal
2017-11-17
Var går gränsen för sexuella trakasserier? Kommunals svar är alltid nolltolerans. Oavsett om det är en kollega, en patient eller anhörig som utsätter dig. Det är helt oacceptabelt! Här har vi samlat information och råd om vad du ska göra om du känner dig trakasserad på din arbetsplats.

Kommunals råd till medlemmar som upplever att de blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling:

  • Ta din egen upplevelse på allvar.
  • Säg ifrån – du har rätt att säga ifrån om sådant du upplever är kränkande.
  • Dokumentera genom att anteckna tid, plats, vad som hände och sades, samt hur du reagerade. Anteckningarna kan komma att bli viktiga i en eventuell utredning.
  • Tala om för din närmaste chef att du har utsatts för kränkningar. Om du blivit utsatt av din chef, eller av annan anledning inte vill anmäla till chefen, kan du istället kontakta personalenheten, skyddsombud, din fackförening eller företagshälsovården.
  • Ta emot erbjudande om stöd.
  • Samarbeta och bidra till att hitta handlingsvägar för att lösa situationen.

Stödsamtal

Vidare har du som medlem i Kommunal tillgång till tio kostnadsfria stödsamtal med legitimerade psykologer och psykoterapeuter om du har blivit drabbad av våld i hemmet.

Ring Folksams jour020-95 38 27
Öppet måndag-fredag 7.30–21 och lördag-söndag 9-19.

Det här är sexuella trakasserier

Enligt lag är sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är den som utsätts för kränkningen som bestämmer vad som räknas som sexuella trakasserier. Det kan handla om fysiska handlingar och oönskad fysisk kontakt och det kan vara kränkande ord, gester och en nedsättande jargong. Gemensamt är att handlingen är av sexuell natur och att den är oönskad och kränkande. Sexuella trakasserier är förbjudet enligt lag. Den som utsätts ska göra tydligt att orden och handlingarna är ovälkomna och kränkande.

Ansvaret att konfrontera kan kännas svårt, riskfyllt och ibland oöverkomligt. Det ligger i trakasseriets natur att den utsatta känner ett starkt obehag, ångest och stressreaktioner. Ofta finns maktrelationer och beroendeförhållanden med i bilden, vilket gör allt ännu mer komplicerat att hantera. Det kan kännas som att ingen kommer att ta dig på allvar, att du riskerar mer än du vinner och att ditt jobb står på spel.

Det är här du behöver komma ihåg att din arbetsgivare är skyldig att utreda vad som hänt och att vidta lämpliga åtgärder.  Arbetsgivaren är även skyldig att förebygga hot och sexuella trakasserier genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Vänd dig även till Kommunal för stöd – vi är vana att hantera liknande situationer och kan ge dig råd längs vägen.

Ha gärna detta mantra i bakhuvudet: säg ifrån, dokumentera, berätta!

Läs mer 

Kategorier

Arbetsmiljö