Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Risk för sänkt tjänstepension 2018 för de som omfattas av PA-KL

2018-01-12
Före detta anställda inom kommun och landsting, som omfattas av tjänstepensionsavtal PA-KL eller ännu äldre avtal, riskerar att få sänkt tjänstepension 2018. I huvudsak handlar det om personer som är födda 1937 eller tidigare. Men även personer födda 1938 och senare, som den 31 december 1997 var sjuka/uppbar förtidspension och därefter inte kunde återgå till sin fulla sysselsättningsgrad på grund av sjukdom, kan omfattas.

Vilka berörs mest?
Troligen kommer personer som har en genomsnittlig eller högre allmän pension att beröras mest. Enligt de beräkningar som KPA Pension har gjort drabbas de med lägst pensioner minst, dessa personer kan eventuellt få ett högre bostadstillägg.

Detta berör inte enbart Kommunals medlemmar utan medlemmar i samtliga fackförbund som tecknar avtal med SKL.

När får jag veta hur min pension blir?
Enligt de kontakter Kommunal haft med KPA Pension, kommer de att ha uppgifter om var och ens pension i dagarna. Önskar du mer information om din pension, så nås KPA Pensions kundtjänst på telefon 020-650 500. Observera att Kommunal varken har kunskap om eller kan ta reda på vilken pension man kommer att få.

Vad gör Kommunal nu?
Kommunal kommer noga att analysera på vilket sätt tjänstepensionsavtalet PA-KL behöver förändras, för att försöka förhindra/minska risken för att detta händer igen. Att ändra i ett gammalt system är komplicerat, därför att om man ruckar på en byggsten kan oväntade saker hända någon annanstans i systemet. När Kommunal har kommit fram hur vi vill förändra avtalet, kommer vi att begära förhandling med vår motpart SKL.

Hur har det varit genom åren?
Det flesta åren sen överenskommelsen gjordes har det beräknats ett belopp som höjt pensionen. Några få år har omständigheterna varit som 2018 när pensionerna sänkts.

Har du ytterligare frågor om vad som händer med just din pension?
Kontakta KPA Pension direkt på 020-650 500.

Bakgrund: Varför blir det så här?
PA-KL är ett så kallat bruttosamordningsavtal. Det innebär att när man gick i pension/förtidspension beräknades den framtida ålderspensionens totala storlek. Från denna totala summa dras den allmänna pensionen och det som är kvar blir tjänstepension.

Så länge som den allmänna pensionen bestod av folkpension och ATP fungerade detta avtal mycket väl och gav pensionärerna trygga och förutsägbara pensioner. Detta eftersom både den totala pensionssumman och folkpension/ATP räknades om med inflationen genom att indexeras med prisbasbeloppet. Relationen mellan allmän pension och tjänstepension rubbades inte.

Men när den ”nya allmänna pensionen” infördes i början av 2000-talet, förändrades detta då den allmänna pensionen i fortsättningen skulle räknas om med det så kallade följsamhetsindexet. Detta index är ett mått på inkomstutvecklingen i Sverige.

Om följsamhetsindexet höjdes mer än prisbasbeloppet skulle andelen tjänstepension av den totala pensionen minska eftersom den totala pensionen fortfarande räknades om med prisbasbeloppet. Pensionärernas köpkraft skulle inte heller följa arbetstagarnas, vilket var meningen med den förändrade indexeringen av den allmänna pensionen.

Parterna kom då överens om att de år som följsamhetsindex höjdes mer än prisbasbelopp skulle inte hela den allmänna pensionen samordnas, utan en viss del (beräknad utifrån skillnaden mellan prisbasbeloppsindexeringen och följsamhetsindexeringen) skulle ”friläggas”.

Därmed skulle även PA-KL-pensionärer kunna följa köpkraften hos arbetstagarna. År när prisbasbeloppsindexeringen var högre än följsamhetsindexering skulle ingen friläggning ske. 2018 är ett sådant år när prisbasbeloppet är högre än följsamhetsindexeringen. Det belopp som pensionen kommer att sänkas med är därför det frilagda beloppet.

Kategorier

Pension