Rätt till heltider i Kiruna


2019-04-09

Kommunal Norrbottens Zara Leghissa, avdelningsordförande, och Vanja Nyberg, lokalkontorschef, reagerar skarpt på ett uttalande av Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg, c, i SVT Nyheter Norrbotten den 8 april.

Så här skriver de i ett gemensamt pressmeddelande som skickades till medierna i Norrbotten på tisdagen:

Kommunalrådet  Gunnar Selberg, c, hade viss framgång i senaste valet. Denna framgång har uppenbarligen stigit Selberg åt huvudet.

Nu uttalar han sig som om han valts till kejsare av Kiruna.

Enväldigt och ”med ett pennstreck” ska han avsluta det lokala kollektivavtalet om arbetstidsmodell med heltid inom Kiruna kommun.

Avtalet undertecknades 2011-11-22 av personalchefen vid Kiruna kommun och Kommunal Norrbotten (genom Vanja Nyberg). Det har tre månaders uppsägningstid.

Om Hans majestät Selberg ensidigt avslutar det, vore det ett slag i första hand riktat mot Kirunas kvinnor eftersom det är främst traditionella kvinnoyrken som drabbas. Han för också in Kiruna på en väg som snart kan utvecklas till en personalkris i den kommunala verksamheten.  Kiruna kommun är inte den enda arbetsgivaren i kommunen – och exempelvis det stora gruvbolaget efterfrågar kvinnlig arbetskraft.

Kejsar Selberg går genom sitt uttalande tvärs emot sin arbetsgivarorganisation, SKL (Sveriges kommuner och landsting). Där jobbar man tillsammans med Kommunal i projektet Heltidsresan. Kirunas kommuns lokala avtal är närmast är en mall för det projektets arbete.

Kiruna ligger sedan det lokala avtalet undertecknades i det absoluta toppskiktet bland Sveriges kommuner när det gäller andel heltidsarbetande. Är det verkligen värt att äventyra en personalpolitik att vara stolt över, för att göra en mycket kortsiktig besparing?

Dela sidan