Ales politiker frågades ut - Nu ska Ale kommun omfördela pengar till klassrummen


2017-11-23

Efter fackförbunden Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Diks, initiativ till ett lokalt möte med syfte att fråga ut de lokala politikerna i Ale så berättar nu de ansvariga att åtskilliga miljoner skall omfördelas inom ramen för budgeten. De skall gå direkt till klassrummen.

Nästan 100 medlemmar samlades i Ale Kulturhus efter att fackförbunden tagit initiativ till ett möte med politiker och tjänstemän. Anställda inom yrkesgrupper som arbetar inom förskola och skola tog chansen och ställde frågor till ansvariga politiker.

Många av frågorna kom att kretsa kring ekonomin i Ale där kommunen kalkylerat med ett överskottsmål som inte kunnat nås då planerade intäkter från statliga myndigheter aldrig beviljats. Dessutom hade åtskilliga miljoner försvunnit i overheadkostnader.

- Mycket pengar är rena kostnader, vi ligger ungefär på plats 52 i Sverige på resurser inom skola. I lärartäthet har vi plats 253. Nu tittar vi på varför och börjar bryta ner siffrorna. Det som är overheadkostnader i det här fallet motsvarar 13 000 kronor per elev. I Göteborg är motsvarande 10 000 kronor per elev.  I Lerum 7000 kronor per elev. Ska vi komma ner i kostnader behöver vi friställa 3000 kronor per elev, förklarade Torbjörn Jordansson, tillförordnad sektorchef inom utbildning.

En kvinna längre bak i salen som arbetade inom förskolan ifrågasatte svaret och möttes av spontana applåder.

- Fast just nu känner vi oss som overheadkostnader. Vi har ju dragit ner så att vi bara är 2.75 anställda per barn och inte 3.0. Det är ju vi som är personalen.

Men att det skulle spara in på verksamheter höll inte politikerna med om. Det skulle inte heller göras i framtiden. Enligt Dennis Ljunggren, ordförande för utbildningsnämnden (S) så hade miljontals kronor redan identifierats och skulle återigen föras tillbaka till verksamheter.

- Sektorledningen har fått i uppdrag av oss att syna förvaltningen. Där ser vi att vi har för höga overheadkostnader och vi har redan hittat flera miljoner som kommer att föras ut i klassrummen.

En av deltagarna som arbetade som barnsköterska var dock inte nöjd med svaret och berättade att det inte är personalens fel att kommunen räknar fel och att dem som arbetar inom verksamheterna inte kan göra arbetet åt dem. 

- Då är det en jättemiss som ni gjort innan. För oss som står på golvet så kan vi ju se hur det går ut över oss. Vi kan ju inte räkna för att ni gör fel. Ingen av oss har som uppdrag att titta hur det ser ut. Det här påverkar ju möjligheten att göra en bra vardag för barnen.

Kommunchefen Björn Järbur höll med henne i analysen.

- Du har ju rätt där. Vi behöver lägga mer tid och kraft på att detta fungerar hela vägen. Ni i verksamheten måste ha ett sätt i dessa frågor. Alla medarbetare ska involveras och få chansen att utvärdera sina egna verksamheter.

Många deltagare från olika yrkesgrupper höjde sina röster under mötet. Mycket av kritiken riktade sig mot befolkningstillväxten på 3 % som Ale kommun planerat. Politikerna var dock eniga i att en befolkningstillväxt var någonting positivt för staden med utgångspunkten av att det på sikt skulle ge fler intäkter till kommunen. En av deltagarna på mötet var tveksam till deras motivering.

- Men hur kan ni kalkylera med en befolkningstillväxt på 3 % och låta oss som arbetar i verksamheterna betala för kostnaden för den?

På slutet tog Kommunals ordförande i Ale, Sladjana Gustafsson - en av initiativtagarna till politikerutfrågningen - ordet och vände sig direkt till politikerna. 

- Tack vare dessa hjältar så kan ni gå till jobbet och era barn känner sig trygga. Tack vare dem så kan ni känna er trygga. För ni vet att någon kommer att ta hand om era barn. Men personalen behöver också känna sig trygg. Se till att ge dem någonting tillbaka!

Fotnot: Mötet hölls den 6 november kl. 18:30 i teaterlokalen i Ale Kulturhus. En artikel om mötet har tidigare publicerats i Alekuriren.

Kategorier

Dela sidan