Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Personalen tvingades ta till hårdhandskarna

Myntans äldreboende i Nyköping Lex Sarah-anmält
Myntans äldreboende i Nyköping Lex Sarah-anmält
Foto: Peter Krüger
Myntan Lex Sarah-anmält
Åsa Samuelsson, facklig företrädare på Kommunals sektion i Nyköping, och Irene Rydh, undersköterska på äldreboendet Myntan, är nöjda med att arbetsmiljön börjar förbättras på äldreboendet. Men det krävdes en Lex Sarah-anmälan.
Foto: Peter Krüger
2015-12-30
I september slog personalen på äldreboendet Myntan Lex Sarah-anmälan ner som en bomb i Nyköping. Efter en lång tid av dålig arbetsmiljö, underbemanning och svår stress gjorde en personalgrupp en anmälan till kommunens vård- och omsorgsnämnd. Nu har det äntligen börjat göras förbättringar.

Arbetsmljöproblemen på äldreboendet Myntan har funnits under en längre tid. Personalen har tagit upp problemen många gånger men inte fått gehör för sina synpunkter.

Men nu har personalen och arbetsledningen börjat arbeta åt samma håll. Bemanningen har höjts och Kommunal vill införa ett arbetsplatsnära arbete som innebär att fler arbetsplatsombud har utbildats och det fackliga arbetet blir därmed starkare.

Men vi backar bandet. Den första Lex Sarah-anmälan gjordes i våras, men sopades under mattan.

– Vi har under en lång tid haft kontakt med medlemmar och rapporterat tillbud och arbetsskador till arbetsgivaren. Så det var inte överraskande för dem, säger Åsa Samuelsson som är facklig företrädare på Kommunals sektion Nordost i Nyköping.
Medlemstidningen träffar henne och Irene Rydh som är undersköterska på Myntan och en av dem som gjorde Lex Sarah-anmälan. Det var i september i år som denna anmälan om svåra missförhållanden i arbetsmiljön lämnades till kommunens vård- och omsorgsnämnd.

I den Lex Sarah-anmälan som undertecknats av Irene och flera av hennes arbetskamrater i en arbetsgrupp beskriver de hur de jobbade under stor stress och att många kände sig utmattade. De var ständigt underbemannade och sjukfrånvaron var hög.

– Min arbetsgrupp har arbetat på det nystartade Myntan sedan oktober 2014. Sedan dess har det varit stor turbulens och personalen har kommit och gått, konstaterar Irene Rydh.
– Vi kunde också konstatera att de boende kände sig otrygga och isolerade. Många är multisjuka och kroniskt sjuka. En del har inte svenska som sitt modersmål, vilket försvårar kommunikationen ibland.

Ibland hann vi inte duscha de boende på 14 dagar på grund av tidsbrist.

Ett stort problem har också varit ensamarbete.

– Det är meningen att vi i personalen ska samarbete mellan tre olika avdelningar på kvällstid måndag till söndag. Eftersom det ständigt saknades personal blev det mycket ensamarbete, vilket inte heller är bra ur ett säkerhetstänk och ur de boendes situation. Det skapade oro bland de boende och kunde få en hel avdelning ur balans.

– Det var inte roligt att åka hem från jobbet och veta att avdelningen inte hade tillräckligt med bemanning eller att en arbetskamrat fick arbeta från sju på morgonen till 21.30 på kvällen.

Enligt Lex Sarah-anmälan fick många i personalen ont i magen, huvudvärk, sömnsvårigheter och trötthet som inte gick att vila bort.
Även Irene Rydh blev sjukskriven i tre veckor i somras på grund av den dåliga arbetsmiljön på avdelningen.
Åsa Samuelsson och Irene Rydh är nu mycket nöjda med att förbättringsarbetet inletts på Myntan.

– En ny chef har anställts som lyssnar på personalen. Dessutom börjar samarbetet med arbetsledning, fackliga företrädare och personal att fungera mycket bra, konstaterar Åsa Samuelsson.
– Vi är inte klara ännu, men på god väg. Men det är märkligt att det måste göras en Lex Sarah-anmälan innan något händer, tillägger Irene Rydh.

Text: Lilian Haraldsson