Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Nytt kollektivavtal med KFO - Fristående skolor, förskolor och fritidshem

Nytt avtal med KFO Fristående skolor, förskolor och fritidshem
Nytt avtal med KFO Fristående skolor, förskolor och fritidshem
Foto: Kommunal
2017-10-12
Kommunal har tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal med KFO för området fristående skolor, förskolor och fritidshem. Avtalet gäller från den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020.

Avtalet i korthet

Löneökningar
Lönerna höjs med 6,5 %  under avtalsperioden. Höjningen fördelas enligt följande:

  • 1 november 2017: 560 kronor
  • 1 november 2018: 510 kronor
  • 1 november 2019: 580 kronor

Förbundet kan begära lokalförhandling om fördelning av löneutrymmet i de fall hela utrymmet inte är utlagt eller att löneökningar för medlem varit svag eller uteblivit över tid. 

Partsgemensamt arbete pågår gällande att stärka den lokala löneprocessen.

Lägstalöner
Lägsta lönerna höjs med 6,5 procent under avtalsperioden.

Övrigt i avtalet

Heltid som norm
Arbetsgivaren bör utifrån verksamhetens behov och om så verksamheten tillåter, verka för att arbetstagare ska få möjlighet att anställas på heltid.

Barnskötarnas yrkesstatus
De centrala parterna ska gemensamt se över möjligheterna att höja barnskötarnas yrkesstatus genom ökad kompetens och ökade kvalifikationer.