Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

NEJ till privatisering i Gnosjö kommun

En av de drivande i frågan om att stoppa beslutat är arbetsplatsombudet/skyddsombudet Malin Hilmersson.
En av de drivande i frågan om att stoppa beslutat är arbetsplatsombudet/skyddsombudet Malin Hilmersson.
Foto: Dajana Vidovic
2021-05-19
Nu backar Moderaterna i Gnosjö från sitt förslag om att privatisera den personlig assistansen tack vare påverkan från Kommunal. - Vi har kunnat påverka politiken genom engagemang från förtroendevalda och medlemmar, säger Louise Lindstedt, sektion Gislaved/Gnosjö.

Sektionen kallar till medlemsmöte

När förslaget om att privatisera den personliga assistansen nådde medlemmarna kallade sektion Gislaved/Gnosjö till möte.

- Under mötet redde vi ut vad förslaget innebär och lyssnade in medlemmarnas synpunkter, berättar Louise Lindstedt. 

Många medlemmar deltog på mötet där de också uppmanades att uppdatera sina kontaktuppgifter i medlemssytemet för att sektionen lätt skulle kunna nå dem.

Sektionen samlar fakta

Det är inte första gången, och säkert inte heller den sista, som en politikerna i en kommun i Sydväst föreslår att privatisera den personlig assistansen. Tack vare påverkan från Kommunal har dock besluten dragits tillbaka i flertalet kommuner. På så vis har företrädare i avdelningen god kunskap om vilka argument och vilken fakta som krävs för att påverka.

-Vi har haft god hjälp av Mats Falebrant, sektionsföreträdare Tranås/Aneby, som har erfarenhet av det här arbetet, beskriver Dajana Vidovic som också är sektionsföreträdare i Gislaved/Gnosjö.

Sektionen bjuder in politiken

Sektionen arbetade under vintern med att samla fakta att presentera för politikerna. Efter det bjöd sektionen in politiker för att presentera underlaget. Till mötet bjöds bland annat Centerpartiet som valde att inte delta. Socialdemokraterna har under hela resan stått bakom Kommunal. Till mötet kom slutligen Sverigedemokraterna. Utifrån sektionens underlag ställde sedan SD frågor till Moderaterna. Svaret blev att de backar på sitt förslag om att privatisera den personliga assistansen. 

Sektionen firar

I arbetet med att påverka har sektionen haft hjälp av såväl arbetsplatsombudet/skyddsombudet Malin Hilmersson, brukare, anhöriga och allmänhet. Frågan har varit het i Gnosjö kommun och beslutet som nu tagits är därför glädjande.

- Vi kommer att fira med att dela ut fikabiljetter till berörda medlemmar, berättar en stolt och glad Louise Lindstedt.