Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Med anledning av uppgifter om visstidsanställningar på Kommunals medlemscentra

2015-04-01
Nedan redovisas uppgifter om dem som är allmänt visstidsanställda på Kommunals medlemscentra i Malmö och Sundsvall.

Ökningen av visstidsanställningar var planerad, då Kommunal införde ett nytt it-system för medlemsavgifter (NAV) under 2014. 88 medarbetare utökades till 113 för att möta den tillfälliga ökade arbetsbelastningen under projektet. Ambitionen har varit att fortsätta ge medlemmarna god service och för att inte ge de ordinarie anställda en orimlig arbetsbelastning under införandet. Under 2014 ökade antalet telefonsamtal till medlemscentra med 50 procent, från 400 000 år 2013 till 600 000 år 2014.

Visstidsanställningarna har förlängts när det nya systemet har haft stora driftsstörningar och försenats. Kommunal har informerat om detta med framförhållning samt haft tät dialog med facket. Ett antal av dessa har efterhand fastanställts när tillsvidaretjänster blivit lediga. Idag är 15 kvar med allmän visstidsanställning i Sundsvall, ingen i Malmö.

- Det är olyckligt att det blivit så här, men samtidigt vet vi att arbetsbelastningen kommer återgå till mer normala nivåer när it-systemet träder i full kraft. 30 000 telefonsamtal/vecka under perioder med stora tekniska problem kan jämföras med cirka 8 000/vecka under normala förhållanden, säger Per Holmström, förste vice ordförande i Kommunal.

- Allmän visstid i Kommunal ska alltid bygga på ett legitimt behov, till exempel när det rör sig om ett tidsbegränsat projekt som i det här fallet, säger Olle Ingemarsson, personalchef på Kommunal.

SVT lyfter särskilt ett enskilt fall. Av hänsyn till den personliga integriteten kommenterar vi inte överenskommelser med enskilda medarbetare. Överenskommelsen har givetvis förhandlats med berörd facklig organisation, enligt gängse regler på arbetsmarknaden.

Kategorier

Anställning