Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Många förbättringar i medlemsförsäkringarna från årsskiftet 2015

2015-01-21
Som medlem i Kommunal får du en rad försäkringar som ingår i medlemskapet. Från 1 januari 2015 finns flera glädjande nyheter som Kommunal förhandlat fram.

Från årsskiftet träder flera förbättringar i kraft i de försäkringar som ingår i medlemsavgiften till Kommunal. I olycksfallsförsäkringen Medlemsolycksfall – Fritid införs ersättning för hörapparat och för ringar av annat material än guld. I hemförsäkringen har en ny ersättning på 8 000 kronor tillkommit om en familjemedlem utsätts för brottet ”utnyttjande av minderårig för sexuell posering”.

Som medlem i Kommunal kan du också till ett lågt pris utöka försäkringspaketet med flera försäkringar, bland annat en sjuk- och efterlevandeförsäkring som nu förbättras på många punkter:

Ersättning vid vissa diagnoser

  • Sänkt kvalifikationstid från 180 till 90 dagar
  • Ytterligare diabeteskoder
  • Ersättning vid förlust av syn/hörsel på ett öga/öra
  • Skydd för medförsäkrad då medlem är under 65 år men medförsäkrad är över 65 år

Ersättning vid arbetsoförmåga

  • Karenstiden kortas från 180 till 90 dagar
  • Förlängd utbetalningstid från 13 till 18 månader
  • Inkludera ersättning vid 25 procent sjukskrivningsgrad

Ersättning vid dödsfall

  • Höjt belopp från 140 000 kronor till 320 000 kronor

Ny preskriptionstid

Lagstiftarna har fattat beslut som innebär att preskriptionstiden, alltså den tid du har på dig att anmäla en skada, förlängs från 3 år till 10 år. 10 års preskription gäller för skador som inträffar 1 januari 2015 eller därefter. Den nya preskriptionstiden införs i samtliga medlemsförsäkringar.

Kategorier

Försäkring