Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Kvinnor arbetar halva arbetstiden - men tar hela ansvaret

2014-08-04
Deltidsarbete är utbrett inom arbetaryrken. Inom kvinnodominerade yrken finns en tydlig deltidsnorm som drabbar både kvinnor och män. Deltidssmittan återfinns även hos kvinnor i mansdominerade branscher och många kvinnor jobbar deltid under en stor andel av sitt yrkesliv. Det är några av slutsatserna i Kommunals nya rapport ”Halva arbetstiden, hela ansvaret”.

Kommunal har undersökt deltidsarbetets utbredning samt sysselsättningsgraden förändring över tid bland anställda i arbetaryrken i kommunsektorn. Studien visar att sysselsättningsgraden har förbättrats, men trots detta arbetar många deltid, varav 23 procent har en sysselsättningsgrad på 40 procent eller lägre.

- Samtidigt som det blir lite bättre med högre sysselsättningsgrad för dem som är etablerade på fasta jobb, så blir det hela tiden sämre för de visstidsanställda, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Det finns en klar deltidsnorm i kvinnodominerade yrken på detta område, där 57 procent av kvinnorna och 53 procent av männen jobbar deltid. I mansdominerade yrken ser bilden bättre ut med 33 procent deltidsarbetande kvinnor. Dock är steget stort till männen i samma yrken, där endast 16 procent deltidsarbetar. De stora skillnaderna i sysselsättningsgrad visar tydligt att deltidsarbete är kopplat till kön.

- Det är anmärkningsvärt att det händer så lite, utvecklingen går framåt med myrsteg, säger Annelie Nordström

Studien visar också att deltidsarbetet följer kvinnorna genom en stor del av yrkeslivet och det finns en stark koppling till att kvinnor går ner i arbetstid när hemmalivet så kräver. En förutsättning för kvinnors möjlighet till heltidsarbete är därför en väl utbyggd barn- och äldreomsorg. Kvinnors utbredda deltidsarbete sätter vidare tydliga spår i deras löner. För de som arbetat länge inom Kommunals yrken skiljer sig den genomsnittliga medellönen åt mellan de som arbetar deltid respektive de som arbetar heltid.

Kommunal anser att heltid måste bli en rättighet och norm på arbetsmarknaden, och visstidsanställningar och delade turer måste begränsas. En konkret åtgärd för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden är att öronmärka en tredjedel av föräldrapenningdagarna till vardera föräldern. Barnomsorgen måste göras mer tillgänglig när den behövs, även utanför kontorstid. Detta ökar kvinnors möjlighet till heltidsarbete. Likväl gäller detta en välutbyggd offentlig äldreomsorg, som har direkt bäring på antalet förvärvsarbetande medelålders kvinnor.

Ett urval av rapportens slutsatser:

  • För Kommunals medlemmar i kommunsektorn har sysselsättningsgraden ökat sedan 1990-talet slut, främst bland de kvinnliga medlemmarna. Trots förbättringarna kvarstår skillnaden i sysselsättningsgrad mellan könen.
  • År 2013 arbetade knappt 90 procent av de visstidsanställda i arbetaryrken i kommunsektorn deltid. För tillsvidareanställda är siffran cirka 40 procent.
  • 23 procent av de anställda i Kommunals yrken i kommunsektorn arbetade 40 procent eller mindre under 2013.
  • Deltidsnormen inom Kommunals kvinnodominerade yrken i kommunsektorn drabbar både kvinnor och män, där 57 procent av kvinnorna och 53 procent av männen arbetar deltid.
  • I mansdominerade yrken arbetar kvinnor oftare heltid än i kvinnodominerade yrken. Skillnaden mellan män och kvinnors heltidsarbete är ändå påtaglig. I dessa yrken arbetar 84 procent av männen och 67 procent av kvinnorna heltid.
  • När man följer samma grupp kvinnor respektive män under en 20-årsperiod är det tydligt att kvinnor arbetar deltid under en stor del av sitt yrkesliv. Män däremot arbetar heltid under majoriteten av sitt yrkesliv.
  • Det är viktigt att skapa förutsättningar för kvinnor att arbeta heltid. En välutbyggd barn- och äldreomsorg är en förutsättning för kvinnors heltidsarbete.
  • Heltidsarbetande har en högre medellön, beräknat på en heltidslön, än deltidsarbetande.