Kommunal går ut i strejk


2022-04-28

Fackförbundet Kommunal går ut i strejk efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i dag sagt nej till medlarnas bud.

Illustration av röd varningstriangel med ett utropstecken i
Foto: Kommunal

Konflikten startade efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sade upp det gällande kollektivavtalet med Kommunal och krävde villkorsförsämringar för att acceptera ett omställningsavtal. Ett omställningsavtal Kommunal redan har med bland annat Svenskt näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Idag lämnade medlarna sitt slutbud som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sa nej till.

– Kommunal har i det längsta varit pragmatiska och försökt hitta en bra lösning. Tyvärr tar inte arbetsgivaren den utsträckta handen. En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Jag kan bara beklaga att arbetsgivaren uppenbarligen anser att just deras verksamhet ska ha en särställning på svensk arbetsmarknad. Det är omöjligt för oss att acceptera ett avtal där medlemmarna i Kommunal skulle gå med på villkorsförsämringar för att få likvärdiga omställningsmöjligheter som flertalet på svensk arbetsmarknad, säger Malin Ragnegård Kommunals förbundsordförande.

Den 8 april varslade Kommunal om strejk för medlemmar i Svenska kyrkan efter att förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation strandat. Medlingsinstitutet gick då in och försökte medla mellan parterna, nu har även medlingen strandat.

– Det är mycket olyckligt att arbetsgivarna tvingar fram denna strejk. Vi kommer aldrig acceptera villkorsförsämringar för medlemmarna i Kommunal. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation borde förstå att det ligger i deras eget intresse att förbättra möjligheterna för de anställda att få yrkesutveckling och omställningsmöjligheter utan kraftiga försämringar i deras kollektivavtal, säger Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare.

På fredag den 29 april startar konfliktåtgärderna. Nyanställnings- och inhyrningsblockad samt övertids- och mertidsblockad gäller från och med den 29 april kl. 09:00. Även strejk utlyses för utvalda arbetstagare på vissa arbetsplatser från och med den 29 april kl. 09:00. Kommunal eftersträvar så långt det är möjligt att tredjeman inte ska drabbas av konflikten varför dispens kan sökas och behandlas av Kommunal från fall till fall.

Har du frågor?

Här hittar du samlad information och svar på vanliga frågor om varslet.

Din lokala sektion hjälper dig om du har frågor kring strejken eller andra konfliktåtgärder. Du hittar deras kontaktuppgifter på Mina sidor.

Dela sidan